Hội đồng nhân dân tỉnh kiện toàn chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày đăng bài: 21/10/2019 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; sau khi miễn nhiệm Ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh  để tập trung thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, để đảm bảo chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động theo quy định của pháp luật; ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã giới thiệu ông Nguyễn Văn Chính - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu ông Nguyễn Văn Chính để đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh (ảnh: Vĩnh Hạ)

 Với tổng số phiếu đạt là 45/48 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh có mặt, ông Nguyễn Văn Chính đã trúng cử Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh (ảnh: Vĩnh Hạ)

Ông Nguyễn Văn Chính sinh ngày 24 tháng 12 năm 1976 tại Xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đối với ông Nguyễn Văn Chính với lý do vừa được bầu giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân./.

Các tin khác