Huyện Chợ Lách tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 17/10/2019 | Tác giả: Ngọc Như

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp liên tịch để thống  nhất chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội đồng nhân dân huyện.

Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, tham dự phiên họp còn có: Các Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó hai Ban Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân huyện, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân và Công an huyện; Tổ trưởng Tổ đại biểu và Chuyên viên Nghiên cứu Hội đồng nhân dân huyện.

Sau khi thảo luận, ông Phạm Hoàng Hiệp, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất một số nội dung như sau: Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện dự kiến diễn ra trong 02 ngày, 01 ngày thảo luận tổ Đại biểu ngày 04/12/2019 và 01 ngày họp toàn thể tại hội trường ngày 19/12/2019 vàdự kiến thông qua 15 dự thảo Nghị quyết.

Kết thúc phiên họp, ông Phạm Hoàng Hiệp - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình./.