Thông báo Kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng bài: 15/10/2019 | Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự kỳ họp có: ông Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; ông Đoàn Văn Đảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 48/54 đại biểu HĐND tỉnh (khóa IX).

Ngoài ra còn có sự tham dự của các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố; cùng với phóng viên báo, đài trung ương, địa phương cùng tham dự.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Minh Triết)

I. Phần thông qua các Nghị quyết về kinh tế - xã hội do bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành

1. Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh Bến Tre

Theo Khoản 4, Điều 1 của dự thảo Nghị quyết, thực hiện nhập toàn bộ xã Phước Tuy, huyện Ba Tri với toàn bộ xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri để thành lập xã Phú Phước, huyện Ba Tri. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất tên gọi của xã mới thành lập là xã Phước Ngãi, kế thừa tính lịch sử và văn hóa của huyện Ba Tri.

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về tên gọi của xã mới thành lập - xã Phước Ngãi. (Ảnh: Minh Triết)

100% đại biểu tham dự biểu quyết thống nhất chỉnh sửa tên gọi xã Phú Phước thành xã Phước Ngãi, thống nhất thông qua Nghị quyết. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Bến Tre trình Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.

2. Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Huy Hải trình bày dự thảo Nghị quyết về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết.

Ông Hồ Huy Hải trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết. (Ảnh: Minh Triết)

II. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành.

Tại Kỳ họp thứ 1, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Đặng Ngọc Anh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh vào ngày 28 tháng 8 năm 2019, ông Đặng Ngọc Anh được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ngày 30 tháng 9 năm 2019, ông Đặng Ngọc Anh đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để tập trung thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Ngọc Anh.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm Chánh văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Minh Triết)

Ông Đặng Thành Minh, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thay mặt Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục bầu chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành.

Ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm nên Hội đồng nhân dân tỉnh khuyết Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Để đảm bảo chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt  động theo quy định của pháp luật, đồng thời được sự thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giới thiệu ông Nguyễn Văn Chính, Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Nguyễn Văn Chính sinh ngày 24/12/1976 tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; trình độ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính.

Kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Chính đạt 45/48/54 phiếu đồng ý, đạt 83,33% so tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Chính.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Đặng Ngọc Anh và ông Nguyễn Văn Chính. (Ảnh: Huyền Trang)

IV. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục miễn nhiệm Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phải là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động chuyên trách. Do ông Nguyễn Văn Chính, Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Chính theo quy định.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 100% đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đối với ông Nguyễn Văn Chính.

Ông Đặng Thành Minh, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thay mặt Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Chính.

Ông Đặng Thành Minh, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh (Ảnh: Minh Triết)

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở pháp lý để các xã tiến hành sắp xếp, ổn định tổ chức, bộ máy, để đi vào tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Các ngành có liên quan và các địa phương nơi có xã, phường sáp nhập chỉ đạo hướng dẫn triển khai nhanh, chặt chẽ về quy trình, đủ hồ sơ, đảm bảo thực hiện trước khi đi vào Đại hội Đảng cấp xã; quan tâm kịp thời nắm bắt được những khó khăn, tâm tư tình cảm cán bộ, đảng viên,… để giải quyết các vấn đề phát sinh

Ông đề nghị đại biểu HĐND tỉnh ở các địa phương có xã, phường sáp nhập tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giải thích, vận động, cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất; đề nghị các ngành, các cấp, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền - vận động để bà con cử tri ủng hộ việc sắp xếp các xã, phường được thuận lợi và tạo sự đồng thuận cao nhất để triển khai công việc trong thời gian sắp tới.

Thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của ông Đặng Ngọc Anh thời gian qua, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; chúc mừng ông Nguyễn Văn Chính được bầu giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời ông bày tỏ sự tin tưởng đối với các nhân sự mới của tỉnh trong thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao.

Kỳ họp thứ 13 kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày./.