Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát VKSND huyện Ba Tri về công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019

Ngày đăng bài: 14/10/2019 | Tác giả: Kim Sum

 Ông Lê Văn Mười, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu (ảnh: Kim Sum)

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2019, Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019.

Đoàn giám sát do ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra còn có sự tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh là thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Thường trực HĐND huyện Ba Tri, đại diện Văn phòng HĐND tỉnh tham dự.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019.

Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát 93 tin. Trong đó đã xử lý, giải quyết 77 tin, chuyển giải quyết theo thẩm quyền 01 tin, hiện đang giải quyết 15 tin trong hạn.  

Công tác kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự: tổng số thụ lý kiểm sát 66 vụ (58 bị can), đã giải quyết 44 vụ (47 bị can), hiện đang giải quyết 22 vụ (11 bị can).

Viện kiểm sát đã kiểm sát xét xử vụ án hình sự 34 vụ (39 bị cáo), đã giải quyết 29 vụ (34 bị cáo), đang giải quyết 05 vụ (05 bị cáo).

Đối với thi hành án hình sự, Viện kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Ba Tri và trực tiếp kiểm sát 16/16 Ủy ban nhân dân xã thị trấn có bị án hình sự (án treo, quản chế, tha tù trước thời hạn có điều kiện...) đang chấp hành.

Đại diện VKSND huyện Ba Tri báo cáo công tác kiểm sát năm 2019 (ảnh: Kim Sum)

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện Kiểm sát thụ lý kiểm sát 1005 vụ, Tòa án đã giải quyết 714 vụ, hiện đang giải quyết 274 vụ trong hạn, tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ 29 vụ; kiểm sát thụ lý, giải quyết 07 việc, đã giải quyết 04, đang giải quyết 03 việc trong hạn.

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính thực hiện theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, tỷ lệ kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tỷ lệ giải quyết án đã khởi tố còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; chất lượng công tác kiểm sát điều tra và kiểm sát giải quyết án hình sự chưa cao; công tác phát hiện vi phạm và kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp được thực hiện thường xuyên nhưng kết quả chưa cao như vẫn còn vi phạm trong việc gửi chậm bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự,...

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Văn Mười Trưởng đoàn giám sát ý kiến:

Trong 09 tháng đầu năm, đơn vị đã đạt các chỉ tiêu đã đề ra; việc ra quyết định hoặc phê chuẩn các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra thực hiện đúng, không oan sai, không bỏ lọt hành vi phạm tội, không có án đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không có trường hợp án hình sự sơ thẩm bị cấp phúc thẩm tuyên hủy để điều tra xét xử lại do lỗi của Viện kiểm sát, cũng như không có án Viện kiểm sát truy tố, Tòa tuyên bị cáo không phạm tội. Đề nghị đơn vị tập trung nâng cao tỷ lệ kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tỷ lệ giải quyết án đã khởi tố, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra và kiểm sát giải quyết án hình sự; đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện quan tâm kiểm sát công tác thi hành án dân sự vì còn nhiều việc án tồn đọng lâu năm chưa thi hành xong./.

Các tin khác