Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, khóa XI

Ngày đăng bài: 09/10/2019 | Tác giả: Huy Đức

Ngày 04 tháng 10 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và phân công chuẩn bị văn kiện phục vụ kỳ họp thứ 14.

Tham dự họp có Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Tổ Trưởng các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện; lãnh đạo Chi cục thi hành án huyện; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và chuyên viên nghiên cứu Hội đồng nhân dân huyện. Sau khi thảo luận, đại biểu tham dự cuộc họp đã thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện như sau:

Toàn cảnh cuộc họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 14 khóa XI. (ảnh: Huy Đức)

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức 03 ngày, trong đó: 01 ngày họp Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đóng góp văn bản kỳ họp (ngày 26 tháng 11 năm 2019); 02 ngày họp phiên toàn thể tại Hội trường (ngày 17  và ngày 18 tháng 12 năm 2019). Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét 21 báo cáo và 08 Tờ trình, dự kiến thông qua 08 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

2. Nghị quyết Đề án sáp nhập các trường Tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2030;

3. Nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2020;

4. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công huyện Châu Thành năm 2020;

5. Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020;

6. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND huyện năm 2020;

7. Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện;

8. Nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.

Kết thúc cuộc họp, ông Huỳnh Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp như:

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành xây dựng các báo cáo chuyên đề đánh giá sát thực với kết quả thực hiện, nêu cụ thể những mặt được, hạn chế và giải pháp thực hiện trong thời gian tới;

Tập trung trong công tác chuẩn bị kỳ họp đảm bảo các nội dung công việc theo mốc thời gian;

Hai Ban Hội đồng nhân dân cần đầu tư thời gian nhiều hơn trong công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, trong công tác thẩm tra cần chỉ rõ những mặt làm được, hạn chế và kiến nghị giải pháp để thực hiện;

Báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân huyện, ngoài giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu, kiến nghị của cử tri, đồng thời cần giải trình làm rõ các vấn đề hai Ban Hội đồng nhân dân đặt ra trong báo cáo thẩm tra;

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp chặt chẽ Thường trực Hội đồng nhân dân trong công tác tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp./.