Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp báo thông tin về kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 09/10/2019 | Tác giả: Trần Nhựt

Được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sáng ngày 08 tháng 10 năm 2019, ông Đặng Ngọc Anh , Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre; Báo Đồng Khởi; Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Bến Tre; Báo Nhân dân thường trú tỉnh Bến Tre; Trung tâm Thông tin điện tử - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Biên tập Website Tỉnh ủy.

Ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông tin về Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)-HĐND tỉnh khóa IX (ảnh: Trần Nhựt)

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX sẽ khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường – Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp dự kiến thông qua 06 nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình, gồm:

1. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh Bến Tre.

2. Nghị quyết về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

3. Nghị quyết về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

4. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tại địa chỉ http://hdnd.bentre.gov.vn mục Tài liệu Kỳ họp HĐND tỉnh/ Tài liệu kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường).

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre không có truyền hình trực tiếp, Đài PT và TH Bến Tre ghi hình và phát sóng trong chương trình Thời sự, kính mong quý cử tri quan tâm đón xem./.