Kiến nghị liên quan các Hợp tác xã vận tải khách bằng xe buýt

Ngày đăng bài: 07/10/2019 | Tác giả: Kim Sum

Tuyến xe buýt Bến Tre - Khâu Băng, huyện Thạnh Phú (ảnh: Kim Sum)

Ngày 30/9/2019 vừa qua, sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp công dân với các xã viên thuộc các Hợp tác xã vận tải (tuyến xe buýt Bến xe Bến Tre-Khâu Băng, huyện Thạnh Phú và Bến xe Bến Tre-Tiệm Tôm, huyện Ba Tri) có kiến nghị Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của bà con xã viên “kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kéo dài thời hạn chuyển đổi xe buýt theo Kế hoạch số 4139/KH-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến tháng 07/2020”.

Sở Giao thông vận tải đã có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải khách bằng xe buýt.

Ngày 03/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn đến Sở Giao thông vận tải và các Hợp tác xã vận tải khách bằng xe buýt. Theo đó, chủ trương nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai từ năm 2016 đến nay. Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, trả lời đơn cứu xét của Thành viên hợp tác xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động vận tải công cộng bằng xe buýt.

Việc đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thu hút người dân đi xe buýt, góp phần hạn chế xe cá nhân, giảm phát thải khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sức khỏe, quyền lợi của đa số người dân sử dụng dịch vụ xe buýt với chi phí phù hợp trong gia đoạn hiện nay là rất cần thiết.

Hơn nữa, môi trường kinh doanh như hiện nay, các đơn vị kinh doanh dịch vụ nói chung và dịch vụ vận tải hành khách xe buýt nói riêng không thể bắt người dân sử dụng dịch vụ, phương tiện chất lượng kém, cự ly vận chuyển dài ảnh hưởng đến sức khỏe mà không có điều hòa nhiệt độ, thải nhiều khói bụi, tiếng ồn…

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

Sở Giao thông vận tải, các Hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt tiếp tục vận động, phổ biến cho thành viên hợp tác xã rõ về chủ trương, các điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt, cũng như quan tâm, gắn bó với khách hàng nhiều hơn nữa trên cơ sở đảm bảo lợi ích từ hai phía.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 4139/KH-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt./.

Các tin khác