Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách giám sát Công an huyện về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số: 258/NQ-HĐND ngày 25/12/2018

Ngày đăng bài: 02/10/2019 | Tác giả: Ngọc Như

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện có buổi làm việc với Công an huyện về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số: 258/NQ-HĐND ngày 25/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự buổi giám sát có: ông Võ Văn Hùng - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Viện Kiểm Sát nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Quang cảnh buổi giám sát ( ảnh: Ngọc Như)

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát thống nhất và đánh giá cao kết quả công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong 9 tháng đầu năm 2019 của Công an huyện; thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt cho Ủy ban nhân dân huyện cũng như chủ động trong công tác phối hợp các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, giải pháp về phòng, chống tội phạm.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, không phát sinh tình huống bị động, bất ngờ; so với cùng kỳ năm 2018: phạm pháp hình phát hiện: 61/61 vụ; tệ nạn xã hội được kéo giảm: 46/52 vụ; tai nạn giao thông được kéo giảm 02 mặt (số vụ, số người chết); công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông đường bộ được thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế: tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tình hình sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản vẫn còn tái diễn; va chạm giao thông 05/03 vụ, làm bị thương 09/4 người (tăng 02 vụ, tăng 05 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018); công tác giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa cao, 138/178 tin, tỷ lệ 77,52% . Việc tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các đối tượng khai thác cát sông trái phép còn hạn chế và phức tạp.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được trong thời gian vừa qua của Công an huyện trong việc bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Đồng thời, thay mặt Đoàn giám sát đã yêu cầu Công an huyện trong thời gian tới cần phát huy những mặt làm được và khắc phục những hạn chế vừa qua để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian sắp tới. Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng chống tội phạm; an toàn giao thông. Bên cạnh việc tuyên truyền rộng rãi, toàn diện cần chú trọng tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tuyên truyền tại một số địa bàn trọng điểm, có nguy cơ vi phạm./.