Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức tại tỉnh Hà Nam.

Ngày đăng bài: 25/09/2019 | Tác giả: Mộng Ni

Ngày 15-16 tháng 9 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức tại tỉnh Hà Nam, với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.

Tham dự Hội nghị có ông Uông Chu Lưu – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Trần Văn Túy – Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ, tỉnh Bến Tre, tỉnh Cao Bằng và tỉnh Hòa Bình.

Đoàn của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Quới – Trưởng Ban kinh tế - ngân sách, ông Huỳnh Văn Cuộn – Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội và ông Nguyễn Minh Triều – Phó Trưởng Ban pháp chế.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị (ảnh: Mộng Ni)

Sau khi đồng chí Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày báo cáo đề dẫn hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Bến Tre và Bắc Ninh trình bày các báo cáo tham luận về: kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh qua điều phối hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao kỹ năng thẩm tra của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đảm bảo điều kiện cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; kinh nghiệm và giải pháp đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao kỹ năng chất vấn, thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kinh nghiệm hoạt động thảo luận tại Bến Tre: đối với thảo luận tại Tổ đại biểu, để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre đã thảo luận rất kỹ các nội dung trình tại kỳ họp. Chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dành thời gian 01 ngày tiến hành họp đồng loạt để thảo luận các tài liệu của kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre xác định Nghị quyết là sản phẩm cuối cùng của kỳ họp nên các phiên họp Tổ đại biểu tập trung thảo luận các dự thảo nghị quyết, các tài liệu khác để phục vụ việc thảo luận dự thảo nghị quyết.

Căn cứ vào chuyên môn công tác của từng đại biểu, Tổ trưởng Tổ đại biểu phân công cho đại biểu nghiên cứu sâu một hoặc một số dự thảo nghị quyết. Khi tiến hành thảo luận nghị quyết, Tổ trưởng chủ động mời đại biểu đã được phân công nghiên cứu nghị quyết đó phát biểu trước. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc mang tính chất chuyên môn sâu của ngành, lĩnh vực, Tổ trưởng gợi ý để đại diện các phòng, ban của huyện, thành phố được mời dự họp phát biểu làm cơ sở cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham khảo.

Để phiên thảo luận Tổ đạt chất lượng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có hướng dẫn gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận đối với từng nhóm dự thảo nghị quyết. Hướng dẫn thảo luận Tổ đặt ra một số vấn đề quan trọng, chính yếu để đại biểu thảo luận tìm ra các giải pháp cho vấn đề, đồng thời giúp Tổ trưởng điều hành thảo luận đi vào trọng tâm. Sau khi hoàn thành việc thảo luận dự thảo nghị quyết, các Tổ sẽ chọn một số vấn đề cần tiếp tục đưa ra thảo luận tại hội trường để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Hầu hết các ý kiến đóng góp của đại biểu được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và giải trình có trách nhiệm.

Sau cuộc họp tại các Tổ đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu để thống nhất các vấn đề tiếp tục đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể. Mỗi Tổ được phân công thảo luận từ 1 đến 2 vấn đề. Các vấn đề được chọn thảo luận đều là các vấn đề bức xúc, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và được đa số cử tri quan tâm, theo dõi.

Thảo luận tại phiên họp toàn thể: Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre dành thời gian 01 buổi để thực hiện thảo luận tại phiên họp toàn thể. Đối với từng vấn đề thảo luận, các đại biểu có phân tích, đánh giá thực trạng của vấn đề, các khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề. Thời gian đại biểu thảo luận tại phiên họp toàn thể là 10 phút/vấn đề. Sau mỗi vấn đề, Chủ tọa mời đại diện các sở, ngành có liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia phát biểu giải trình hoặc cung cấp thông tin cho đại biểu; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khác cùng tham gia thảo luận. Kết thúc từng vấn đề thảo luận, Chủ tọa Kỳ họp có kết luận trách nhiệm, giải pháp từng sở, ngành cần thực hiện trong thời gian tới.

Hoạt động thảo luận tại Bến Tre thực hiện đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có dành thời gian, tâm huyết để nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp cho từng vấn đề. Tuy nhiên, việc thảo luận tại Tổ đại biểu và thảo luận tại phiên họp toàn thể vẫn còn một số hạn chế như:

Thảo luận tại Tổ đại biểu: vẫn còn nhiều ý kiến góp ý chung chung hoặc trùng lặp với các giải pháp, nhiệm vụ đã được đề ra trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng hoặc hàng năm, mặc dù hướng dẫn gợi ý thảo luận Tổ đã yêu cầu góp ý cụ thể vào điều khoản của dự thảo nghị quyết, điều này gây khó khăn cho công tác tiếp thu, chỉnh sửa. Các Tổ dành phần lớn thời gian thảo luận dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong khi các nghị quyết khác, nhất là các nghị quyết cụ thể hóa quy định của Trung ương, ít có ý kiến góp ý.

Việc Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chuyên môn huyện cùng tham dự phiên họp Tổ nhằm thu thập thêm thông tin, ý kiến của cử tri và các cơ quan chức năng về các báo cáo và dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, các đại biểu khách mời có khuynh hướng phát biểu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cho riêng ngành, địa phương mình, ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết và các vấn đề chung còn ít.

Các Trưởng đoàn tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm (ảnh: Mộng Ni)

Thảo luận tại phiên họp toàn thể: tuy nội dung và cách thức tiến hành thảo luận đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, vẫn còn một vài ý kiến thảo luận không phục vụ việc bổ sung nhiệm vụ, giải pháp vào các dự thảo nghị quyết, vẫn còn trường hợp đại biểu đặt câu hỏi và không đề ra giải pháp. Một số ý kiến phát biểu còn dài, chưa đi vào trọng tâm.

Giải pháp nâng cao kỹ năng thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: đối với thảo luận tại Tổ đại biểu: Để phiên thảo luận Tổ đạt chất lượng, đại biểu cần nghiên cứu kỹ nội dung các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh... để đóng góp từng dự thảo nghị quyết.

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tối đa trí tuệ của đại biểu và thời gian được bố trí dành cho phiên thảo luận tài liệu. Cần phân bổ thời gian hợp lý để thảo luận sâu các nhóm nghị quyết theo hướng dẫn gợi ý thảo luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tránh tình trạng chỉ tập trung thảo luận sâu dự thảo nghị quyết kinh tế - xã hội, các nhóm dự thảo nghị quyết khác thì không dành thời gian thỏa đáng.

Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh mời đúng thành phần đại diện cấp huyện có liên quan cùng tham dự họp thảo luận Tổ, khuyến khích đại biểu khách mời thảo luận, cung cấp thông tin để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có thêm cơ sở tham khảo trong thảo luận.

Thảo luận tại phiên họp toàn thể: Đại biểu cần dành thời gian nghiên cứu, thu thập thông tin từ nhiều nguồn để có phân tích, đánh giá sát thực trạng của vấn đề và đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề. Nội dung thảo luận cần cụ thể, rõ ràng và có trọng tâm.

Thống nhất quan điểm sản phẩm cuối cùng của thảo luận tại phiên họp toàn thể phải là các định hướng lớn, các giải pháp chủ yếu được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện sở, ngành thống nhất bổ sung vào dự thảo các nghị quyết hoặc vào chương trình, kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng. Để thực hiện được việc này, Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, tạo không khí tranh luận, trao đổi sôi nổi, thẳng thắn, cởi mở để phát huy tối đa trí tuệ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu khách mời tham dự kỳ họp và ghi nhận các giải pháp nào sẽ được đưa vào dự thảo nghị quyết.

Sau phần thảo luận của các đại biểu, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: Cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cho đại biểu dân cử, không chỉ kỹ năng hoạt động mà bao gồm những kiến thức trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội mà trước hết là pháp luật. Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp tục rèn luyện, trao dồi kiến thức để nâng cao kỹ năng hoạt động. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; trong hoạt động giám sát cần đảm bảo hợp lý, khoa học, đổi mới theo hướng thiết thực, nhất là hoạt động chất vấn, giải trình tại kỳ họp, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, cần tham vấn các ý kiến của cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học. Bảo đảm chế độ, chính sách hợp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; các địa phương cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán bộ để giới thiệu tham gia Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó chú trọng chất lượng, giảm số lượng đại biểu kiêm nhiệm công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước; quy hoạch lựa chọn người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ./.