Thông báo Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 30/08/2019 | Tác giả: Văn phòng HĐND tỉnh

 Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Hữu Hiệp)

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự kỳ họp có:

- Đại diện lãnh đạo Trung ương tham dự phiên khai mạc kỳ họp: ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Quốc hội Khóa XIV.

- Về phía lãnh đạo tỉnh Bến Tre: ông Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đoàn Văn Đảnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh (khóa IX) có mặt 54/54 đại biểu.

- Các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện: Ban Thường trực UBMTTQ, UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các sở: Tư pháp, Thông tin và truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; cùng với phóng viên báo, đài trung ương, địa phương cùng tham dự.

Chủ tọa Kỳ họp gồm ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; và bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu, HĐND tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường, để thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội và nhân sự của tỉnh; trong đó, có 7 đề xuất dự án phát triển đô thị, các tờ trình về thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết hợp ngăn mặn Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tờ trình về nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, tờ trình về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, tờ trình về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre, các tờ trình về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban văn hóa - xã hội, bầu bổ sung Trưởng Ban văn hóa - xã hội, Ủy viên Ủy ban và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kỳ họp này chỉ diễn ra trong một ngày, không có thời gian thảo luận tại tổ trước, trong khi đó nội dung trình rất quan trọng, có tác động to lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và điều hành công việc chung của tỉnh. Đặc biệt, đối với các đề xuất dự án phát triển đô thị, nếu chúng ta hôm nay có quyết sách đúng thì sẽ mở ra không gian, tạo thêm động lực mới cho sự phát triển tỉnh nhà, nâng tỷ lệ đô thị hóa, cải thiện môi trường và đời sống người dân trong tỉnh. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, tôi đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm với cử tri và sự phát triển tỉnh nhà, tập trung nghiên cứu, thảo luận và phân tích sâu sắc để đề ra các quyết sách sát đúng cho từng nội dung, nhằm tạo thêm động lực cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới

I. Thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh do ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành

1. Về nhóm 07 nghị quyết về phương án đề xuất dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới, khu cân cư trên địa bàn tỉnh:

 Sau khi nghe ông Đoàn Công Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng trình bày dự thảo Nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, đặt vấn đề; Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời giải trình đối với một số nội dung chưa được thể hiện rõ; đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua từng nghị quyết.

Ông Đoàn Công Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng (Ảnh: Minh Triết)

Các nghị quyết đã được thông qua bao gồm:

1.1. Nghị quyết về việc thông qua phương án đề xuất dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới phía Tây thành phố Bến Tre.

1.2. Nghị quyết về việc thông qua phương án đề xuất dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Bình An, thị trấn Bình Đại.

1.3. Nghị quyết về việc thông qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới - đô thị sinh thái (Eco2 Park) Bến Tre.

1.4. Nghị quyết về việc thông qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Hoàng Gia 1 (The Royal 1).

1.5. Nghị quyết về việc thông qua Phương án đề xuất Dự án đầu tư Khu dân cư Hoàng Gia 2 (The Royal 2).

1.6. Nghị quyết về việc thông qua Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Ba Tri.

1.7. Nghị quyết về việc thông qua Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới thị trấn Mỏ Cày.

2. Về việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Kỳ họp thứ 12 đã thống nhất thông qua 02 nghị quyết:

2.1 Nghị quyết về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019.

2.2 Nghị quyết về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo các nghị quyết (Ảnh: Minh Triết)

3. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua một số nghị quyết khác như:

3.1. Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

3.2. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre.

3.3. Nghị quyết quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

3.4. Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre.

II. Thông qua các tờ trình về nhân sự do bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành

1. Bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Được sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bến Tre được bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh đọc các Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi thực hiện các quy trình liên quan, 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất niêm yết các danh sách ứng cử bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: (1) Ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bến Tre; (2) Ông Nguyễn Trúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi thực hiện bầu cử (Ảnh Minh Triết)

Kết quả bỏ phiếu kín của đại biểu HĐND tỉnh bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh: ông Nguyễn Văn Đức trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với 52/54 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 96,29%; ông Nguyễn Trúc Sơn trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với 52/54 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 96,29%.

100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Đức và ông Nguyễn Trúc Sơn.

2. HĐND tỉnh thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Huỳnh Quang Triệu - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười, do chuyển công tác về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 100% đại biểu thống nhất thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.

3. HĐND tỉnh thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 -2021

Sau khi nghe ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh, đọc Tờ trình về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ hưu đối với ông Phan Tuấn Thanh - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn Minh Lập - nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 100% đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phan Tuấn Thanh và ông Nguyễn Minh Lập. Tất cả đại biểu HĐND tỉnh thống nhất thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Phan Tuấn Thanh và ông Nguyễn Minh Lập.

4. HĐND tỉnh thực hiện bầu chức vụ Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Sau khi nghe ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp tiến hành các thủ tục theo quy định về việc niêm yết danh sách ứng cử bầu Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đối với Ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Kết quả bỏ phiếu kín, ông Đặng Ngọc Anh đạt 54/54 phiếu đồng ý chức vụ Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thống nhất thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Trưởng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Ngọc Anh với tỷ lệ 100%.

5. HĐND tỉnh bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Sau khi nghe ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh, đọc Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kỳ họp thực hiện các thủ tục niêm yết danh sách ứng cử bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bà Nguyễn Thị Bé Mười được 54/54 phiếu đồng ý. 100% đại biểu thống nhất thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ trái qua: ông Huỳnh Quang Triệu, ông Phan Văn Mãi, ông Đặng Ngọc Anh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Nguyễn Văn Đức (Ảnh: Minh Triết)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Phan Tuấn Thanh và đồng chí Nguyễn Minh Lập đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng và nghỉ hưu theo chế độ; chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh. Ông tin tưởng các đồng chí sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo đưa tỉnh nhà phát triển. Đồng thời, với 13 nghị quyết về kinh tế - xã hội được thông qua tại kỳ họp, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển đô thị, ông kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương liên quan hết sức quan tâm đến việc lựa chọn nhà đầu tư cũng như công tác triển khai dự án, làm sao phải đảm bảo quyền lợi hợp lý và đời sống người dân trong vùng dự án thật sự tốt hơn; đô thị phát triển hài hòa, giữ được không gian xanh, nét văn hóa miệt vườn - sông nước rất đặc trưng của Bến Tre, để các đô thị mới này thật sự là nơi đáng sống. Ông cũng đề nghị các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; bày tỏ sự kính mong bà con cử tri ủng hộ để các dự án được triển khai thuận lợi.

Kỳ họp kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH