Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XI

Ngày đăng bài: 12/07/2019 | Tác giả: Ngọc Như

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, ông Phạm Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI. Tham dự phiên họp có: các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng, Phó hai Ban, tổ trưởng tổ đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn và chuyên viên nghiên cứu Hội đồng nhân dân huyện.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Ngọc Như)

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện đã được tổ chức đúng quy trình và luật định. Vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã được phát huy tốt. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham dự kỳ họp là 28/32 đại biểu (vắng 04 đại biểu có lý do).

Tại kỳ họp, trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và các dự thảo Nghị quyết do thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trình, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các nội dung trình tại kỳ họp, đa số các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tham gia phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận Tổ và tại hội trường. Các đại biểu đã trách nhiệm, dân chủ tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm của kỳ họp.

Công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp được Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị khá chu đáo, thư ký kỳ họp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong kỳ họp.

Qua buổi đánh giá, rút kinh nghiệm có nhiều ý kiến tham gia như: Báo cáo các ngành trình tại kỳ họp, biên bản tổng hợp họp Tổ đại biểu và tiếp xúc cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện còn chậm chưa đúng theo thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại cuộc họp liên tịch. Thư ký Tổ đại biểu khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa ghi cụ thể nên gây khó cho việc tổng hợp và giải trình. Các ngành khi giải trình tại kỳ họp chưa đi sâu vào kiến nghị của cử tri giải trình chưa đi vào trọng tâm.

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Phạm Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham gia của các đại biểu để tiếp tục đổi mới nội dung, tổ chức kỳ họp đảm bảo thời thời gian và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch liên tịch và Đề cương Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI vào ngày 12 tháng 7 năm 2019./.