Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách tổ chức kỳ họp thứ 10, Khóa XI (kỳ họp giữa năm 2019)

Ngày đăng bài: 30/06/2019 | Tác giả: Ngọc Như

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 10, Chủ toạ kỳ họp: Ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; Ông Lê Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Văn Y - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tham dự kỳ họp có: Đại diện lãnh đạo huyện Ủy, UBND, UBMTTQVN huyện các ngành, đoàn thể; các cơ quan cấp trên đóng trên địa bàn huyện và 28/32 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (vắng 04 đại biểu có lý do). Đại diện thường trực Hội đồng nhân dân 11/11 xã, thị trấn và 11/11 đại diện cử tri các xã, thị trấn.

Chủ tọa kỳ họp thứ 10, HĐND huyện, Khóa XI (Ảnh: Ngọc Như)

Chương trình kỳ họp được chia thành các phiên sau:

I. Phiên khai mạc: Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp đã tiến hành xem xét các nội dung sau:

1. Uỷ ban nhân dân huyện thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo tổng hợp các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội.

3. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tổng hợp các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

4. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019, những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và những vấn đề cử tri quan tâm.

5. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

6. Báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân huyện theo nhóm vấn đề qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và thảo luận của các Tổ đại biểu; kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; kiến nghị, đề xuất của Ban Hội đồng nhân dân huyện.

II. Phiên thảo luận tại hội trường

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện dành thời gian (buổi chiều) để thảo luận những vấn đề, ý kiến khác nhau qua thảo luận Tổ và những vấn đề mà cử tri quan tâm. Các ý kiến của đại biểu tập trung thảo luận về: Vệ sinh môi trường (liên quan đến vấn đề thu gom rác và bãi rác); vấn đề dịch bệnh (nhất là dịch tả lợn Châu Phi hiện nay); tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện; việc sử dụng đất sai mục đích của người dân hiện nay...v..v...Ý kiến thảo luận và chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại hội trường đã được các ngành chuyên môn như: phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phòng Tài nguyên và Môi trường; ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND huyện (Ảnh: Ngọc Như)

III. Thực hiện thủ tục miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, lý do: nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Kỳ họp đã hoàn thành thủ tục và thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Trần Ngọc Năm – nguyên trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, với 100% biểu quyết thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.

IV. Phiên họp thông qua 7 Dự thảoNghị quyết, cụ thể như sau

1. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020.

2. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách năm 2019.

3. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2018 và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2018.

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục di dời lưới điện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

5. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020.

6. Nghị quyết về kết quả giám sát đối với phòng Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực Môi trường.

7. Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Năm – Nguyên Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

V. Chủ toạ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã thực hiện đầy đủ các phiên họp theo kế hoạch và thành công tốt đẹp./.