Huyện Chợ Lách tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 15/05/2019 | Tác giả: Ngọc Như

 

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp liên tịch để thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) Hội đồng nhân dân huyện.

Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Hoàng Hiệp – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, tham dự phiên họp còn có: Các Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó hai Ban Hội đồng nhân dân huyện; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Tòa án nhân dân huyện và Công an huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu và Chuyên viên Nghiên cứu Hội đồng nhân dân huyện.

Quang cảnh phiên họp liên tịch (Ảnh: Ngọc Như)

Sau khi thảo luận, đại biểu tham dự phiên họp thống nhất một số nội dung như sau:

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện dự kiến diễn ra trong 01 ngày, ngày 27 tháng 6 năm 2019 và sẽ xem xét các báo cáo sau:

Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2018 và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2018.

- Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI; Báo cáo kết quả tiến độ thực hiện giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện.

- Báo cáo giải trình thảo luận tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 10.

- Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 10.

- Báo cáo giải trình bổ sung các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

Đối với các cơ quan thi hành pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Báo cáo công tác chuyên môn 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân huyện; Toà án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án huyện. Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 06 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về lĩnh vực môi trường đối với phòng Tài nguyên và Môi trường; dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020 (có tờ trình kèm theo); Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. Những kiến nghị đề xuất với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết thông qua tại kỳ họp:

- Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020.

- Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công  nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách năm 2019.

- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2018 và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2018.

- Nghị quyết về việc thông qua bổ sung danh mục di dời lưới điện xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn hoàn trả lưới điện hạ áp nông thôn giai đoạn 2016 – 2020.

- Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020.

- Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

Kết thúc phiên họp, ông Phạm Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình./.