Ba Tri: Triển khai xây dựng kế hoạch giám sát năm 2019

Ngày đăng bài: 22/01/2019 | Tác giả: Long Hà

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát năm 2018. Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cùng với 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung giám sát và xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2019.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Long Hà)

Tại cuộc họp, sau khi nghiên cứu chương trình giám sát năm 2019 và tình hình thực tế của địa phương, các thành viên dự họp đã thống nhất kế hoạch giám sát trong năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện, thời gian tổ chức giám sát từ tháng 03 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019.

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức giám sát 09 cuộc đối với 09 đơn vị: xã Mỹ Thạnh, xã An Thủy, xã An Hòa Tây, xã An Bình Tây, xã An Phú Trung, xã Vĩnh Hòa, xã An Hiệp, xã Tân Xuân và Thị trấn Ba Tri.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát 08 cuộc với 11 cuộc với 18 đơn vị, gồm: xã Bảo Thạnh, xã Mỹ Chánh, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Công trình giao thông đô thị và Vệ sinh môi trường.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát 06 cuộc, với 06 đơn vị: Quân sự huyện, Thanh tra huyện, Công an huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

Ngoài ra, đối với công tác phúc tra và khảo sát, tùy vào tình hình thực tế ở địa phương và các ý kiến, kiến nghị của cử tri Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện sẽ xây dựng kế hoạch phúc tra và khảo sát cụ thể./.