Mỏ Cày Nam: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 8

Ngày đăng bài: 22/01/2019 | Tác giả: Kim Gọn

Ngày 18/01/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự có ông Nguyễn Văn Nhạn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Văn Bé Tư, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các ban Hội đồng nhân dân huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện; ban, ngành liên quan và Thường trực HĐND 17 xã, thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Kim Gọn)

Công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành Kỳ họp thứ 8 được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật và hoàn thành đúng theo nội dung, chương trình đã đề ra, những mặt làm được cụ thể như sau:

- Thường trực HĐND huyện họp trù bị để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp và có Thông báo thời gian, nội dung kỳ họp, quy định mốc thời gian và công việc cần thực hiện để các cơ quan chủ động triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp các cơ quan liên quan thực hiện cơ bản đúng với thông báo nội dung chương trình kỳ họp; tài liệu kỳ họp được Văn phòng HĐND&UBND huyện kịp thời chuyển đại biểu HĐND huyện nghiên cứu đảm bảo thời gian quy định.

- Để đại biểu có cơ sở thảo luận tại buổi họp Tổ, Thường trực HĐND huyện có văn bản hướng dẫn Tổ đại biểu họp thảo luận tài liệu kỳ họp, theo đó gợi ý một số nội dung trọng tâm của các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để đại biểu tập trung thảo luận. Chất lượng thảo luận tài liệu tại Tổ đại biểu HĐND huyện được đại biểu tập trung nghiên cứu, đặc biệt quan tâm đến nội dung các dự thảo nghị quyết nên khi thông qua nghị quyết đại biểu HĐND đồng tình cao.

-Các Ban HĐND huyện đã từng bước nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra. Đặc biệt tại kỳ họp này các Ban đã tham gia và cho ý kiến ngay từ đầu đối với các dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình, đa số các ý kiến thẩm tra của các Ban đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo nghị quyết gửi lại cho đại biểu tại phiên họp chính thức tại hội trường.

- Thường trực HĐND huyện có văn bản yêu cầu Tổ trưởng các Tổ đại biểu chọn và đăng ký nội dung thảo luận tại Hội trường. Điểm nổi bật tại kỳ họp lần này là kỳ họp có nhiều ý kiến thảo luận nhất từ trước đến nay (18 lượt ý kiến phát biểu của 08 đại biểu HĐND, 10 lượt ý kiến phát biểu, giải trình của lãnh đạo UBND và các ban ngành huyện). Qua đó cho thấy đại biểu có nghiên cứu, chuẩn bị nội dung thảo luận khá nghiêm túc, tâm huyết và có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu.

- Tại kỳ họp lần này có 02 ý kiến chất vấn của 02 đại biểu đối với Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Rút kinh nghiệm phiên chất vấn kỳ họp trước, phiên chất vấn lần này có đổi mới, đại biểu không gửi câu hỏi trước cho người bị chất vấn, tuy nhiên diễn biến của phiên chất vấn cũng khá sôi nổi; người chất vấn hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề trên tinh thần xây dựng, người trả lời chất vấn có thái độ cầu thị, đi sâu vào những nguyên nhân dễn đến hạn chế và đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới nên được nhiều đại biểu đồng tình cao.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế như sau: Thường trực HĐND huyện có đôn đốc, nhắc nhở UBND huyện và các ngành gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các tài liệu của kỳ họp cả về mặt thời gian và nội dung nhưng một số tài liệu gửi về Thường trực HĐND huyện chưa đúng thời gian, từ đó ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND, nhất là các tài liệu (lĩnh vực tài chính, ngân sách). Chủ tọa kỳ họp chưa can thiệp khi đại biểu phát biểu quá dài, chưa đi thẳng vào vấn đề; chưa can thiệp đúng lúc để tạo không khí hài hòa khi thái độ người được mời tham gia thảo luận, người giải trình không cầu thị tiếp thu ý kiến của đại biểu đặt ra.

Một số nội dung cần rút kinh nghiệm:

- Chuẩn bị nội dung kỳ họp: Thường trực HĐND huyện chủ động và kiên quyết hơn trong việc phối hợp với UBND huyện để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan trong việc chuẩn bị và gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND theo đúng quy định cả về mặt thời gian và chất lượng về nội dung. Các Ban HĐND huyện tiếp tục tham gia phối hợp với cơ quan soạn thảo khi cần thiết; nghiên cứu, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra theo hướng tập trung phân tích, phản biện và tỏ rõ chính kiến của Ban.

- Họp thảo luận tài liệu kỳ họp: Tiếp tục giao Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân chủ động chọn địa điểm, ngày họp để mời thành viên Tổ; mời các ngành, địa phương liên quan, chọn những lĩnh vực Tổ quan tâm để mời đại biểu ngành tham dự. Tiếp tục thảo luận các kết quả thực hiện trong báo cáo năm làm cơ sở để đại biểu thảo luận kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm sau.

- Thảo luận tại hội trường: Tiếp tục thực hiện việc thống nhất với các Tổ đại biểu các vấn đề sẽ đưa ra thảo luận tại hội trường theo hướng chọn những vấn đề lớn, nổi bật, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, vấn đề đang gây bức xúc, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.

- Chất vấn và trả lời chất vấn: Tiếp tục thực hiện chất vấn không gửi câu hỏi trước cho người bị chất vấn, mà chỉ đăng ký nội dung với Thường trực HĐND huyện. Đề nghị đại biểu HĐND huyện, trên cơ sở xem xét những vấn đề bức xúc của xã hội, thu hút sự quan tâm của đại biểu HĐND và cử tri trên địa bàn huyện, đại biểu HĐND huyện quan tâm thực hiện quyền chất vấn giữa hai kỳ họp vì qua chất vấn sẽ thấy được những vấn đề còn tồn tại, yếu kém để kiến nghị UBND huyện, các phòng, ban ngành khắc phục ngay, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm.

- Tiếp xúc cử tri: Tiếp tục phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Mỏ Cày Nam tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện cùng tiếp chung tại một điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri dự. Thường trực HĐND huyện khuyến khích đại biểu HĐND huyện đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri: Theo giới, theo ngành, lĩnh vực, chuyên đề…. để có thêm nhiều kênh thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử theo chức năng, nhiệm vụ được Luật quy định.

- Công tác tuyên truyền và phục vụ kỳ họp: Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Làm tốt hơn nữa việc phối hợp, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong công tác xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp./.