Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp giao ban quý IV năm 2018

Ngày đăng bài: 08/01/2019 | Tác giả: Thanh Khoa

Chiều ngày 04 tháng 01 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện hội nghị giao ban quý IV/2018 do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì với thành phần: Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó trưởng hai Ban Hội đồng nhân dân, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân 19/22 xã, thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Thanh Khoa)

Năm 2018, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện đã thực hiện nhiều công việc: Tổ chức thành công 03 kỳ họp năm 2018 (thứ 7, thứ 8 (kỳ họp bất thường) và thứ 9).

Hoạt động khảo sát, giám sát: Tổ chức giám sát 11 đơn vị và khảo sát 13 đơn vị. Tham gia Đoàn giám sát HĐND, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn huyện; việc quản lý và bảo vệ môi trường nuôi cá da trơn trên địa bàn huyện và việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Giồng Trôm; thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre; thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững; thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động Tư pháp năm 2018. Đồng thời phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức đối thoại trực tiếp công dân năm 2018 tại UBND các xã, thị trấn về quy trình, thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất; các giải pháp xử lý về môi trường trong sản xuất và chăn nuôi; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Công tác tiếp công dân: tiếp nhận 10 lượt đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết xong 8 lượt đơn, còn 02 đơn đang xem xét. Đồng thời tham dự cùng UBND huyện tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện 06 cuộc, với 26 trường hợp công dân khiếu nại. 

Cũng tại phiên họp này, đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã phản ảnh thực trạng hai Ban Hội đồng nhân dân xã, thị trấn hoạt động hiệu quả chưa cao. Các ý kiến được ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp thu, giải trình.

Kết thúc cuộc họp Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số công việc trong thời gian tới cụ thể như sau: Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND, việc tuân thủ pháp luật theo chương trình giám sát của HĐND. Quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để có kiến nghị kịp thời đối với những vấn đề bức xúc có liên quan đến địa phương, đồng thời chú trọng thực hiện kiến nghị sau giám sát; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, UBND huyện và Thường trực HĐND, UBND, MTTQVN xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND đúng luật định. Thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND, UB MTTQ và lãnh đạo các Đoàn thể huyện, xã, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của đại biểu HĐND nhất là trong lĩnh vực tiếp công dân và tiếp xúc cử tri./.