HĐND xã Lương Hòa tổ chức kỳ họp thứ 08 – HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 02/01/2019 | Tác giả: Lê Văn Thắng

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân xã Lương Hòa, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 08 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội,  an ninh - quốc phòng năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2019.

Tham dự kỳ họp có 25/26 Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XI; Chủ tịch UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Đại diện các Đoàn thể xã và 01 cử tri.

Sau phần khai mạc kỳ họp, phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân về kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Nhìn chung, trong năm 2018 Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất; trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ chăm lo người nghèo, các đối tượng chính sách, bảo đảm mọi người vui xuân đón tết. Nông nghiệp dần được phục hồi và phát triển; công tác xây dựng giao thông nông thôn, thu, chi ngân sách vượt chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân, công tác đền ơn đáp nghĩa xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương đạt, vượt chỉ tiêu; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phòng, chống xâm nhập mặn được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm. Công tác xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm, quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa được duy trì, xử lý kịp thời phát sinh trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh được tập trung, khống chế các dịch bệnh không cho phát sinh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ vượt chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Lê Thắng)

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2018 vẫn còn một số khó khăn, mặt hạn chế như: Một số mặt hàng nông sản giảm mạnh; giá dừa khô không ổn định ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp; tiêu chí đăng ký nông thôn mới chưa đạt; ô nhiễm môi trường chưa xử lý triệt để, nhất là công tác thu gom và xử lý rác thải. Hoạt động hợp tác xã chưa cao còn mang tính hình thức; tỷ lệ hộ nghèo chưa đạt so với chỉ tiêu huyện giao; tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông còn diễn ra; tình trạng hộ gia đình sử dụng karaoke, nhạc sống có công suất lớn gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư; tệ nạn xã hội, tai nạn giao tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Kỳ họp đã ban hành 03 nghị quyết:

1. Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi kinh tế - xã hội trong năm 2019.

2. Nghị quyết về việc dự toán ngân sách Nhà nước xã Lương Hòa năm 2019.

3. Nghị quyết về xác nhận kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân xã bầu.

HĐND xã Lương Hòa khóa XI, kỳ họp thứ 08 tổ chức đúng nội dung chương trình đề ra. Nội dung kỳ họp đạt chất lượng./.