Hội đồng nhân dân thị trấn Giồng Trôm tổ chức kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2018

Ngày đăng bài: 02/01/2019 | Tác giả: Thanh Khoa

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân thị trấn Giồng Trôm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 09, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển Kinh tế - Xã hội,  Quốc phòng - An ninh năm 2018, đề ra nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019.

Tham dự kỳ họp có 22/23 đại biểu HĐND thị trấn và cùng có mặt Ông Nguyễn Thanh Khoa, Phó ban Pháp chế HĐND huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn; Ủy viên Ủy ban nhân dân thị trấn; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn; đại diện các đoàn thể và Trưởng các khu phố, ấp.

Quang cảnh kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2018 của HĐND Thị trấn Giồng Trôm (ảnh: Thanh Khoa)

Tại kỳ họp, đại biểu nghe đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Giồng Trôm thông qua báo cáo tóm tắt sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, của 02 Ban Hội đồng nhân dân thị trấn và của cử tri; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn thông qua thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; đại diện Ban Kinh tế- xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị trấn thông qua báo cáo tổng hợp các báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân thị trấn. Kỳ họp có 04 ý kiến thảo luận tại hội trường xung quanh vấn đề công tác xử lý rác thải; công tác thu ngân sách; xây dựng giao thông nông thôn; các mô hình liên kết sản xuất. Tại kỳ họp  không có ý kiến chất vấn.

Kỳ họp thông qua 04 Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng giao thông nông thôn năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019.

Đại biểu HĐND thị trấn thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm (ảnh: Thanh Khoa)

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thị trấn tiến hành thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị trấn bầu. Đồng thời tiến hành miễn nhiệm ủy viên Ủy ban và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thị trấn

Kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thị trấn Giồng Trôm đã thực hiện đúng chương trình nội dung đề ra./.