Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 12 năm 2018

Ngày đăng bài: 29/12/2018 | Tác giả: Thanh Khoa

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2018, tại Phòng họp HĐND huyện, ông Võ Văn Phê, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp lệ kỳ tháng 12. Tham dự cuộc họp còn có: UBMTTQVN huyện, các thành viên Thường trực HĐND, lãnh đạo hai Ban HĐND, Văn Phòng HĐND và UBND huyện.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Thanh Khoa)

Trong tháng 12 năm 2018, Thường trực HĐND huyện chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2018) Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân trong Thường trực và 02 Phó trưởng ban chuyên trách HĐND huyện cuối năm 2018; tham dự kỳ họp thứ 09 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 09 (kỳ họp cuối năm 2018 ) Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

Sau khi thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng 01 năm 2019 như sau: Tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 09- Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2018; họp Thường trực HĐND huyện lệ kỳ tháng 01 năm 2019; tổ chức họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; dự kỳ họp HĐND các xã, thị trấn cuối năm 2018./.