Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2018)

Ngày đăng bài: 15/12/2018 | Tác giả: Minh Mừng

Chủ tọa kỳ họp (ảnh: Minh Mừng)

Ngày 13-12-2018, Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2018). Chủ tòa kỳ họp có Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Võ Văn Phê, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Văn Đức và Huỳnh Văn Thương. Đến dự có ông Châu Văn Thơi – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm và 35/38 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Năm 2018, huyện Giồng Trôm đã thực hiện hoàn thành đạt 15/16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 10 chi tiêu hoàn thành vượt mức bao gồm: thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/năm (đạt 101,6% nghị quyết); giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản đạt 3.101 tỷ đồng (đạt 100,81%, tăng 3,3%); giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 1.478 tỷ đồng (đạt 106,03%, tăng 13,17%); giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ đạt 2.698,1 tỷ đồng (đạt 100,92%, tăng 11,09%); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 đạt 95,73 tỷ đồng (đạt 102,49%, tăng 10,41%); tổng chi ngân sách đạt 589,91 tỷ đồng (đạt 109% so với dự toán, tăng 17,79%); tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 97,65% (đạt 100,15% nghị quyết); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 8,33% (nghị quyết 9,2%); tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,7% (đạt 180% nghị quyết); giải quyết việc làm mới cho 2.754/2.700 lao động (đạt 102% nghị quyết).

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức được 44 cuộc tiếp xúc cử tri, có hơn 3.400 cử tri dự, đóng góp 229 ý kiến, trong đó đại biểu Quốc hội tiếp xúc 03 cuộc, tỉnh 15 cuộc và huyện 26 cuộc.

Cũng tại kỳ họp lần này, đại biểu được nghe các nội dung như: báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; thông báo của Uỷ ban mặt trặn Tổ quốc Việt Nam huyện về tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 người giữ chức vụ do Hội dồng nhân dân bầu, kết quả được thông qua tại kỳ họp.

Đại biểu tham gia chất vấn tại kỳ họp (ảnh: Minh Mừng)

Kỳ họp, các đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhiều nội quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Cụ thể như: hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện; nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; việc quản lý nguồn vốn do nhân dân đóng góp; vấn đề dạy thêm, học thêm; ô nhiễm môi trường…

Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm đã thông qua 9 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9, bao gồm:

- Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu;

- Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2019;

- Dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2019;

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 huyện Giồng Trôm;

- Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019;

- Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2019;

- Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết số 14 ngày 22/9/2017 về cơ cấu vốn xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn huyện Giồng Trôm;

- Thành lập đoàn giám sát thực hiện đề án 3333 ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dan tỉnh Bến Tre về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 – 2020;

- Miễn nhiệm hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.