Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bình Đại giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Ngày đăng bài: 11/10/2018 | Tác giả: Thiện

Các thành viên Đoàn giám sát của Ban KT-XH Hội đồng nhân dân huyện đi khảo sát tiến độ thực hiện công trình đường ĐX 01 của xã Châu Hưng (ảnh: Thiện)

Ngày 09 tháng 10 năm 2018, ông Võ Văn Quân- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc giám sát tiến độ thực hiện công trình xây dựng cơ bản đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Tham gia Đoàn giám sát có: Các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Các thành viên Đoàn giám sát của Ban KT-XH Hội đồng nhân dân huyện đi khảo sát tiến độ thực hiện công trình đường Công Điền của xã Phú Vang (ảnh: Thiện)

Theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017 và 2018, Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện 32 công trình, với tổng vốn đầu tư là 71.120 triệu đồng (năm 2017 là 16 công trình, tổng kinh phí là 42.286 triệu đồng; năm 2018 là 16 công trình, tổng kinh phí là 28.834 triệu đồng), đến thời điểm giám sát còn 05 công trình đạt tiến độ từ 70-90%, 06 công trình tiến độ thực hiện rất chậm so với kế hoạch như: Công trình đường Công Điền tiến độ đạt 25% và đường Cây Me đạt 40% (xã Phú Vang), đường ĐX 01 của xã Châu Hưng đạt 10%; công trình xây dựng cơ quan Công an+Quân sự xã Đại Hòa Lộc đạt 15%; công trình bó vỉa hè + cống thoát nước phía bên trái tuyến đường quốc lộ 57b (từ đường Bà Nhựt - đường Bùi Sĩ Hùng) ở thị trấn Bình Đại đạt 50%; công trình nâng cấp, cải tạo Trường Mẫu giáo Sao Sáng ở xã Châu Hưng làm nhà văn hóa đa năng + nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân xã Châu Hưng đạt 15%.

Quang cảnh cuộc giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (ảnh: Thiện)

Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trong việc tổ chức thực hiện các công trình xây dựng được Ủy ban nhân dân huyện giao làm chủ đầu tư và đề nghị lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình hoàn thành đúng thời gian trong hợp đồng thi công; thực hiện giải ngân các công trình đúng tiến độ kế hoạch vốn được giao; yêu cầu đơn vị giám sát thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng cũng như tiến độ thi công công trình./.