Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức họp giao ban Quý IV với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày đăng bài: 11/10/2018 | Tác giả: Kim Gọn

Chiều ngày 09 tháng 10 năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn về kết quả hoạt động HĐND cấp huyện, xã trong quý IV/2018. Tham dự cuộc họp gồm có: Thường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, cùng với Thường trực HĐND 16/17 xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi họp giao ban (ảnh: Kim Gọn)

Qua trao đổi kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã và ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Ông Nguyễn Việt Thành, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Thường trực HĐND các xã, thị trấn thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo Luật định: Các kỳ họp HĐND xã, thị trấn tổ chức chu đáo, đúng theo quy định; phối hợp khá tốt với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND 02 cấp tiếp xúc cử tri; tích cực triển khai thực hiện các Đoàn giám sát theo chương trình giám sát năm 2018; thực hiện khá tốt chức năng điều hòa, phối hợp trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế, tồn tại trong thời gian qua như: Hoạt động giám sát chưa nhiều, nhất là hoạt động giám sát tình hình thực hiện phân bổ dự toán thu, chi ngân sách; các xã, thị trấn chưa lập danh mục đầu tư xây dựng cơ bản nên gặp khó khăn trong việc bố trí vốn các công trình, dự án do xã làm chủ đầu tư,…..

Để thực hiện tốt các hoạt động HĐND cấp huyện, xã trong thời gian tới, cần tập trung vào những nội dung sau: Thường trực HĐND cấp huyện, xã tiếp tục đôn đốc UBND, các cơ quan liên quan thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh các tháng còn lại của năm 2018; chuẩn bị nội dung chương trình và tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; nghiên  cứu và nắm chắc những quy định về lấy phiếu tín nhiệm để tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng theo quy định pháp luật. Riêng đối với HĐND các xã, thị trấn, Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn quan tâm theo dõi, đôn đốc UBND xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật khi xây dựng và thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020./.