Thông báo Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 03/10/2018 | Tác giả: Chánh văn phòng

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Hai

01

Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba

02

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự cùng đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre (chiều, Đ/c Lê Văn Mười).

Thứ Tư

03

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự cùng đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành (sáng) và thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại (chiều) (Đ/c Ngọc Anh).

- Ban văn hóa - xã hội thăm và tặng dừa giống cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (từ ngày 03-08, Đ/c Bé Mười).

Thứ Năm

04

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre và Sở Tư pháp về việc cho thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân do chuyển công tác (sáng).

Thứ Sáu

05

Ban kinh tế - ngân sách họp sơ kết hoạt động quý III năm 2018 và đề ra kế hoạch hoạt động quý IV năm 2018 (sáng).

Thứ Bảy

06

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Lễ công nhận xã Thới Thuận, huyện Bình Đại đạt chuẩn nông thôn mới (sáng).

Thứ Hai

08

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Quang Triệu).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự cùng đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm (sáng) và xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri (chiều) (Đ/c Nguyễn Văn Quới).

- Thường trực và các Ban đi cơ sở phụ trách xã (từ ngày 08-10).

Thứ Ba

09

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 và Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ sung Quy hoạch A2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (cả ngày, Đ/c Quang Triệu và các Trưởng Ban).

Thứ Tư

10

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 và Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ sung Quy hoạch A2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (cả ngày, Đ/c Quang Triệu và các Trưởng Ban).

Thứ Năm

11

- Họp Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh (sáng).

- Họp Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (chiều).

- Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỏ Cày Bắc (cả ngày).

Thứ Sáu

12

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp sơ kết 9 tháng Huyện ủy Châu Thành (cả ngày, Đ/c: Quang Triệu).

- Ban kinh tế - ngân sách giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018 tại Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri (cả ngày).

- Ban văn hóa - xã hội họp thành viên Ban sơ kết hoạt động quý III năm 2018, đề ra kế hoạch hoạt động quý IV năm 2018 và thống nhất chương trình giám sát năm 2019 (sáng).

- Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỏ Cày Bắc (cả ngày).

Thứ Bảy

13

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Lễ công nhận xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới (sáng).

Thứ Hai

15

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp rút kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề năm 2018 của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

- Họp Chi bộ cơ quan (sáng).

Thứ Ba

16

- Họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX (chiều).

- Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 10 lần 1 (cả ngày).

- Ban kinh tế - ngân sách giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018 tại Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú (cả ngày).

Thứ Tư

17

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị sơ kết hai năm rưỡi thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” (sáng).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 (chiều).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh Cà Mau (từ ngày 17-18).

- Ban kinh tế - ngân sách giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018 tại Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre (cả ngày).

Thứ Năm

18

Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 10 lần 2 (cả ngày).

Thứ Sáu

19

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (Đ/c Quang Triệu).

- Ban kinh tế - ngân sách giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018 (sáng).

Thứ Bảy

20

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Lễ công nhận xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn nông thôn mới (sáng).

Chủ Nhật

21

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi công tác nước ngoài (từ ngày 21/10 đến ngày 01/11).

Thứ Hai

22

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng).

Thứ Ba

23

Ban văn hóa - xã hội giám sát về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Phòng Y tế huyện Thạnh Phú (sáng).

Thứ Tư

24

- Dự họp liên tịch thống nhất phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh (sáng).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ kỳ tháng 10 năm 2018 (chiều).

Thứ Năm

25

Ban văn hóa - xã hội giám sát về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Phòng Y tế huyện Bình Đại (sáng).

Thứ Sáu

26

Làm việc tại cơ quan.

Thứ Hai

29

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân (sáng, Ban pháp chế).

Thứ Ba

30

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 10 năm 2018.

- Ban văn hóa - xã hội giám sát về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Phòng Y tế huyện Châu Thành (sáng).

Thứ Tư

31

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 10 năm 2018.