HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND tại UBND xã Tiên Thủy và UBND huyện Châu Thành.

Ngày đăng bài: 17/09/2018 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre; ngày 12 tháng 9 năm 2018, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông tại Ủy ban nhân dân xã Tiên Thủy và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre.

Tham dự Đoàn giám sát có ông Huỳnh Quang Triệu-Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Trưởng Đoàn giám sát, ông Nguyễn Văn Quới- Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Đoàn; ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh – Phó Trưởng Đoàn; ông Lâm Văn Tân – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Quang Minh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Tạ Văn Lâm – Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành; ông Đặng Thành Minh – Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; ngoài ra còn có chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia giúp việc Đoàn giám sát.

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đã nghe đại diện Ủy ban nhân dân xã Tiên Thủy và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo về công tác quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông theo tinh thần Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn xã và huyện. Đồng thời, các thành viên Đoàn giám sát cũng đã trao đổi nhiều vấn đề với Ủy ban nhân dân xã Tiên Thủy và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về các vấn đề như: Công tác quản lý, sử dụng các thửa đất công đã xác lập pháp lý; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sử dụng đất có nguồn gốc công điền, công thổ cũng như các hộ dân đã sử dụng đất đã sử dụng ổn định, lâu dài (xây dựng nhà ở, trồng cây,..) trên địa bàn huyện, công tác xác lập pháp lý đối với các thửa đất bãi bồi ven sông trên địa bàn huyện; việc xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân (sử dụng đất công sai mục đích, lấn chiếm đất công, …) theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND; những kết quả đạt được và tồn tại trong thực hiện thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch do huyện xây dựng; hướng xây dựng quỹ đất công ích của huyện trong thời gian tới,….

Theo đó, Đoàn giám sát nhận thấy sau khi Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND được ban hành Ủy ban nhân dân xã Tiên Thủy và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong nghị quyết và đạt được một số kết quả nhất định như: Huyện đã tổ chức xác lập căn cứ pháp lý đối với phần lớn các thửa đất công trên địa bàn; Huyện có chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đồng thời huyện cũng đã tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả một số thửa đất công do Huyện quản lý (cho doanh nghiệp thuê để thu tiền sử dụng đất, hợp tác đầu tư cải tạo đất công)… Tuy nhiên, công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Vẫn còn các trường hợp tổ chức, cá nhân đang lấn chiếm và sử dụng đất công trái phép; còn nhiều thửa đất công của Huyện mặc dù đã xác lập căn cứ pháp lý nhưng chưa được khai thác và sử dụng gây lãng phí; về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Huyện có thực hiện nhưng chưa triệt để (còn tồn đọng khoảng gần 700 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); trong thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 134/CT-TTg: Huyện chưa thực hiện 03 kết luận thanh tra của các cơ quan chức năng một cách triệt để.

Ông Huỳnh Quang Triệu- UVTVTU-Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát, Huỳnh Quang Triệu -Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tiên Thủy và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành quan tâm rà soát, giao quyền sử dụng đất của người dân theo tinh thần Nghị quyết số số 07/2014/NQ-HĐND, Luật đất đai 2003 và Luật đất đai 2013, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì nên liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, hỗ trợ; Ủy ban nhân dân huyện và các xã trên địa bàn huyện nên xây dựng kế hoạch để quản lý và sử dụng đất công đã xác lập pháp lý một cách hiệu quả; Huyện cần thực hiện nghiêm các nội dung trong Chỉ thị số 134/CT-TTg; đồng thời, tăng cường công tác xác lập pháp lý đất bãi bồi ven sông ngay từ giai đoạn mới hình thành để tránh bị người dân lấn, chiếm. Ngoài ra, các cấp các ngành của huyện Châu Thành cần quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất công, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất công đến toàn thể người dân, tổ chức trên địa bàn huyện (nhất là những người dân, tổ chức đang lấn chiếm đất công) để họ có nhận thức đúng đắn về quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất công, chung tay cùng chính quyền đại phương thực hiện tốt công tác quản lý đất công trong thời gian tới./.