Thông báo Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 06/09/2018 | Tác giả: Chánh văn phòng

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Hai

03

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Thứ Ba

04

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự công bố quyết định điều động, luân chuyển cán bộ do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tại Huyện ủy Châu Thành (sáng, Đ/c Quang Triệu).

Thứ Tư

05

- Thường trực, các Ban và Ban lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đi cơ sở dự Khai giảng năm học 2018-2019 tại địa bàn phụ trách (sáng).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La mời (từ ngày 05-08, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban).

- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đi công tác Hà Nội (tại Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Văn phòng Quốc hội, chiều ngày 05-06).

Thứ Năm

06

Thường trực và các Ban đi cơ sở phụ trách xã (từ ngày 06-10).

Thứ Sáu

07

Ông Huỳnh Văn Cuộn, Phó Trưởng Ban văn hóa – xã hội tham dự Lễ kỷ niệm 26 năm ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định (28/7/1992-28/7/2018) (sáng).

Thứ Hai

10

Họp Chi bộ cơ quan (chiều).

Thứ Ba

11

Giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020 tại Ủy ban nhân dân xã An Khánh (sáng) và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (chiều).

Thứ Tư

12

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển tại huyện Châu Thành (cả ngày).

Thứ Năm

13

- Giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020 tại Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ (sáng) và Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc (chiều).

- Thường trực HĐND tỉnh dự tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành (sáng, Đ/c Quang Triệu).

Thứ Sáu

14

- Giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020 tại Ủy ban nhân dân xã Nhơn Thạnh (sáng) và Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre (chiều).

- Ban pháp chế giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre (sáng).

Thứ Bảy

15

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 9 năm 2018 (cả ngày, Đ/c Quang Triệu).

Thứ Hai

17

- Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng đột xuất (cả ngày, Đ/c Quang Triệu).

- Ban pháp chế giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm (sáng).

Thứ Ba

18

Ban văn hóa – xã hội giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại xã Đa Phước Hội (sáng), xã An Thạnh và huyện Mỏ Cày Nam (chiều).

Thứ Tư

19

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (Đ/c Quang Triệu).

- Ban văn hóa – xã hội giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại xã Long Thới (sáng), xã Hòa Nghĩa và huyện Chợ Lách (chiều).

- Ban pháp chế giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh (sáng).

Thứ Năm

20

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020 tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Sáu

21

- Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (sáng).

- Ban văn hóa – xã hội giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại xã Thuận Điền (sáng), Ủy ban nhân dân xã Lương Phú và Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm (chiều).

Thứ Hai

24

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (chiều, Đ/c Quang Triệu).

- Ban văn hóa – xã hội giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Xây dựng (chiều).

- Ban pháp chế giám sát công tác xét xử và thi hành án hình sự tại Tòa án nhân dân huyện Giồng Trôm (sáng).

Thứ Ba

25

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ kỳ tháng 9 năm 2018 (13 giờ 30 phút đến 15 giờ).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 9 năm 2018 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (15 giờ 30 phút đến 17 giờ).

Thứ Tư

26

Ban pháp chế giám sát công tác xét xử và thi hành án hình sự tại Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre (sáng).

Thứ Năm

27

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 9 năm 2018 (từ ngày 27-28, Đ/c Quang Triệu).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân (sáng).

Thứ Sáu

28

- Ban văn hóa – xã hội họp sơ kết hoạt động quý III năm 2018 và đề ra kế hoạch hoạt động quý IV năm 2018 (chiều).

- Ban pháp chế giám sát công tác xét xử và thi hành án hình sự tại Tòa án nhân dân tỉnh (sáng).