HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND tại UBND xã Bảo Thuận và UBND huyện Ba Tri

Ngày đăng bài: 04/09/2018 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre; ngày 24 tháng 8 năm 2018, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển tại Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.

Tham dự Đoàn giám sát có ông Huỳnh Quang Triệu-Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Trưởng Đoàn giám sát, ông Nguyễn Văn Quới- Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Đoàn; ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh – Phó Trưởng Đoàn; bà Trần Thị Mai – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Phú; ông Nguyễn Văn Nghị – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri; ông Đặng Thành Minh – Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Phạm Văn Điền – Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường; ngoài ra còn có chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia giúp việc Đoàn giám sát.

Ông Huỳnh Quang Triệu- UVTVTU-Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đã nghe đại diện Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn xã và huyện. Đồng thời, các thành viên Đoàn giám sát cũng đã trao đổi nhiều vấn đề với Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về các vấn đề như: Công tác xác lập pháp lý đối với đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn huyện; công tác quản lý các thửa đất công sau khi sát lập; việc thực hiện rà soát đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn huyện; việc xử lý vi phạm của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đối với các thửa đất có nguồn gốc công điền, công thổ, đất làng,…

Được biết, từ khi Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND được ban hành, Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã tích cực triển khai các nội dung trong Nghị quyết và đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể: Huyện đã xác lập pháp lý 768 thửa đất với diện tích 4.285,23 ha (trong đó, xã Bảo Thuận đã xác lập pháp lý 25 thửa đất với diện tích 747.385,7 m2), Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện rà soát và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất có nguồn gốc công điền, công thổ, đất làng cho 35 trường hợp; tiến hành giải quyết các vi phạm về sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (đã giải quyết được 04 trường hợp vi phạm), ... Bên cạnh đó, công tác quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông trên địa bàn huyện Ba Tri cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Huyện chưa thực hiện xác lập pháp lý đối với 165 thửa đất (trong đó xã Bảo Thuận là 04 thửa); công tác quản lý các thửa đất có nguồn gốc công điền, công thổ, đất làng chưa chặt chẽ, còn 48 thửa đất với 9,5 ha đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định của Luật đất đai và tinh thần Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND; công chức quản lý đất đai chưa nắm hết việc sử dụng đất của các tổ chức được cho thuê trên địa bàn huyện; Huyện chưa giải quyết dứt điểm các tổ chức được giao đất, cho thuê đất sử dụng không đúng mục đích theo Chỉ thị số 134/CT-TTg (hiện tại còn 03 thửa đất do 02 tổ chức sử dụng không đúng mục đích chưa được xử lý),..

Kết luận tại buổi giám sát, Huỳnh Quang Triệu -Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn giám sát nhận định Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã thực hiện khá tốt các nội dung của Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND; tuy nhiên, công tác quản lý đất đai của huyện chưa chặt chẽ do Huyện chưa nắm được hiện trạng, số liệu thực tế của các thửa đất trên địa bàn (vấn đề này Huyện nên xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục). Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bảo Thạnh và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn giám sát; đồng thời, tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ các vướng mắc trong giải quyết tranh chất đất đai, thực hiện tốt công tác quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Vĩnh Hạ