Thạnh Phú cần kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng đất của các tổ chức và quản lý tốt đất công, đất bãi bồi ven sông ven biển

Ngày đăng bài: 31/08/2018 | Tác giả: Vĩnh Hạ

Đó là một trong những nội dung kết luận của ông Huỳnh Quang Triệu -  Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển tại Ủy ban nhân dân xã An Điền và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú vào ngày 16 tháng 8 năm 2018.

Tham dự Đoàn giám sát có ông Nguyễn Văn Quới - Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh- Phó Trưởng Đoàn; ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh – Phó Trưởng Đoàn; ông Lê Văn Gặp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Khiêm – Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Phú có ông Lê Văn Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Phú; đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có ông Đặng Thành Minh – Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường có ông Phạm Văn Điền – Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường; ngoài ra còn có chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia giúp việc Đoàn giám sát.

          Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã và huyện thì sau khi Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND có hiệu lực, Ủy ban nhân dân xã An Điền và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú đã tích cực triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị quyết và đạt được một số kết quả như sau:

          * Đối với Ủy ban nhân dân xã An Điền:

- Thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND, xã đã tiến hành đo đạc, xác lập pháp lý đối với 17 thửa đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển với diện tích 205.431 m2, trong đó: Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp là 05 thửa, diện tích 22.005m2; đất công ích 5% ở xã đã xác lập pháp lý là 11 thửa, diện tích 34.643 m2; đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất cồn mới nổi đã xác lập pháp lý là 01 thửa, diện tích là 148.783m2.

- Xã đã giải quyết xong 5/5 trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, cho thuê, cho mượn với diện tích 3129,4 m2 theo quy định của pháp luật.

* Đối với Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú:

- Thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND, huyện đã xác lập pháp lý đối với 314 thửa đất công, đất bãi bồi ven sông với tổng diện tích là 5.337.989,6 m2; trong đó: đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đã xác lập là 165 thửa với diện tích là 301.905,9 m2, đất công ích 5% ở các xã, thị trấn là 76 thửa với diện tích là 299.110,7 m2 và đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất cồn nổi đã xác lập pháp lý là 73 thửa với diện tích là 4.736.973 m2.

          - Huyện đã giải quyết xong 23/24 trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc đất công điền, đất công thổ, đất làng theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Ông Huỳnh Quang Triệu – UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận tại buổi giám sát (ảnh Vĩnh Hạ)

Tuy nhiên, trên địa bàn xã, huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển; trong đó nổi cộm là việc người dân bao chiếm, sử dụng đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển mà địa phương chưa thể giải quyết được và tình trạng các tổ chức sử dụng đất đóng trên địa bàn (chiếm diện tích khá lớn) sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích.

Để hoạt động quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn huyện Thạnh Phú đạt được hiệu quả trong thời gian tới, Đoàn giám giám đã đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân xã An Điền và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú phải thực hiện các công việc sau: Đề nghị tập trung giải quyết các tranh chấp tại các thửa đất chưa xác lập cơ sở pháp lý về quyền sử dụng đất; rà soát và đề ra giải pháp sử dụng có hiệu quả diện tích đất đã xác lập pháp lý; tích cực thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định của pháp luật; xử lý các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đồng thời, Đoàn giám sát cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, xã khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan cấp trên giải quyết đối với các thửa đất công mà tổ chức sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất./.

Tin, ảnh: Vĩnh Hạ