Xã Lương Hòa tổ chức kỳ họp thứ 07, HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 20/07/2018 | Tác giả: Lê Thắng

Ngày  10 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân xã Lương Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ 07, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội,  an ninh - quốc phòng 06 tháng đầu năm, bổ sung giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân trong 06 tháng cuối năm 2018.

Tham dự kỳ họp có 25/26 Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XI; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Đại diện các Ban, Ngành, Đoàn thể xã và 02 cử tri.

Sau phần khai mạc kỳ họp, Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân về kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển. Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 thuận lợi; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được thực hiện tốt góp phần tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới; công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định,v.v. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục, tình hình sạt lỡ hai bờ sông. Tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm; giá heo giảm sâu, giá dừa thấp …vv ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Lê Thắng)

Kỳ họp đã ban hành 04 nghị quyết:

1. Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng cuối năm 2018.

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2017.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước xã Lương Hòa năm 2017.

4. Nghị quyết về nội dung, chương trình giám sát năm 2019.

HĐND xã Lương Hòa khóa XI, kỳ họp thứ 07 tổ chức đúng nội dung chương trình đề ra. Nội dung kỳ họp đạt chất lượng./.

Tin, ảnh: Lê Văn Thắng