Lịch làm việc tuần 25 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018)

Ngày đăng bài: 18/06/2018 | Tác giả: Chánh văn phòng

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

18/6

- Thường trực HĐND tỉnh họp giao ban với Thường trực Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Triệu, đ/c Anh).

- Họp thành viên Ban VHXH, Ban KTNS và Ban Pháp chế thống nhất báo cáo thẩm tra và báo cáo tình hình hoạt động các Ban 6 tháng đầu năm 2018 (sáng).

Thứ ba

19/6

+ Thường trực HĐND tỉnh dự họp với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (dự: đ/c Triệu).

+ Thường trực HĐND tỉnh dự họp với Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán năm 2018 (sáng; dự: Ban KTNS).

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức (sáng; dự: CVP).

Thứ tư

20/6

Họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh (ngày).

Thứ năm

21/6

+ Thường trực HĐND tỉnh họp với UBND tỉnh và Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất nội dung thảo luận và giải trình  chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 và họp lệ kỳ Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2018 (chiều).

+ Thường trực HĐND tỉnh dự họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và thông báo kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh do Ban Tuyên gióa Tỉnh ủy tổ chức (sáng; dự: Ban VHXH).

Thứ sáu

22/6

- Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng (sáng).

- Thường trực HĐND tỉnh dự Kỷ niệm 108 năm ngày mất của Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị do UBND huyện Giồng Trôm tổ chức (sáng; dự: Ban VHXH).

- Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Thạch).

Thứ bảy

Chủ nhật

+ Trực thứ bảy 23/6: đ/c Nguyễn T Cẩm Thạch; đ/c Trần T Nhựt 

+ Trực chủ nhật 24/6: đ/c Đặng Thành Minh; đ/c Lê T Hồng Nhiên