Lịch làm việc tuần 21 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 28/5/2018)

Ngày đăng bài: 22/05/2018 | Tác giả: Chánh văn phòng

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

21/5

Thường trực HĐND tỉnh đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc tiêu biểu nhân dịp Lễ Phật Đản PL.2562-DL 2018 (ngày; đ/c Triệu).

Thứ ba

22/5

+ Thường trực HĐND tỉnh tham dự Đoàn giám sát 501 về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị đối với BTV và đ/c Bí thư Thành ủy Bến Tre tại Văn phòng Thành ủy Bến Tre (sáng; dự: đ/c Triệu).

+  Thường trực HĐND tỉnh tham dự Đoàn giám sát 501 về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị đối với Đảng ủy và đ/c Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng (chiều; dự: đ/c Triệu).

+ Ban Pháp chế giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường về cải cách hành chính (ngày).

+ Ban KTNS giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND về quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Mỏ Cày Bắc (sáng).

Thứ tư

23/5

- Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (ngày; dự: đ/c Triệu).

- Ban VHXH khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ tại Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng (chiều).

Thứ năm

24/5

+ Thường trực HĐND tỉnh họp lệ kỳ tháng 5 năm 2018 (sáng).

+ Ban Pháp chế giám sát Sở Nội vụ về cải cách hành chính (chiều).

+ Thường trực HĐND tỉnh họp Đoàn giám sát 501 về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tại Văn phòng HĐND tỉnh (chiều).

Thứ sáu

25/5

- Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện tại huyện Châu Thành (chiều).

- Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân lệ kỳ (sáng; dự tiếp: Ban Pháp chế).

- Thường trực HĐND tỉnh đi công tác nước ngoài (tại Nhật Bản, từ ngày 25/5 – 06/6, đ/c Thu Thảo, đ/c Bé Mười).

- Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Tấn).

Thứ bảy

26/5

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Cần Thơ (dự: đ/c Triệu cùng các Ban HĐND tỉnh).

+ Trực thứ bảy 26/5: đ/c Đỗ Thị Phương Tú; đ/c Lê Thị Kim Sum.

Chủ nhật

Trực chủ nhật 27/5: đ/c Võ Tam Tấn; đ/c Đặng Minh Triết.