Đoàn giám sát của HĐND huyện Bình Đại giám sát thị trấn Bình Đại

Ngày đăng bài: 16/05/2018 | Tác giả: Thiện

Thành viên Ban An toàn giao thông của Thị Trấn phát biểu ý kiến tại buổi giám sát (ảnh: Thiện)

Sáng ngày 14/5/2018, ông Trần Văn Phục- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện- Trưởng Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc giám sát công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ đối với Ủy ban nhân dân thị trấn. Tham gia đoàn giám sát còn có các thành viên theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại. Việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ.

Về kết quả, đoàn giám sát ghi nhận: Thị trấn có xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo vệ an toàn hành lang lộ giới, vỉa hè, lề đường; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về an toàn giao thông thường xuyên và các đợt cao điểm.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như: Tập trung tuyên truyền vào những đợt cao điểm, còn nhiều trường hợp tái lấn chiếm, công tác phối hợp với các ngành huyện chưa tốt.

Ông Trần Văn Phục- Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận (ảnh: Thiện)

Để thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thị trấn trong thời gian tới. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban an toàn giao thông, Đội thanh niên xung kích, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc về hành lang an toàn giao thông; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban, Đội thanh niên xung kích, Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc; thực hiện tốt công tác kiểm tra.

Tuyên truyền, xử lý vi phạm đồng thời phối hợp tốt với các xã địa bàn giáp ranh trong việc xử lý các trường họp lấn chiếm hành lang lộ giới./.

Tin, ảnh: Thiện