TB lịch làm việc tuần 20 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 21/5/2018)

Ngày đăng bài: 14/05/2018 | Tác giả: Chánh văn phòng

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20

của Thường trực, các Ban và Văn phòng

(từ ngày 14/5/2018 đến ngày 21/5/2018)

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

14/5

- Thường trực HĐND tỉnh dự họp giao ban với Thường trực Tỉnh ủy thông qua chủ trương kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh (sáng; dự: đ/c Thảo, đ/c Anh).

- Hội ý Thường trực HĐND tỉnh (14 g).

Thứ ba

15/5

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Họp mặt tuyên dương, khen thưởng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức (sáng).

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh do Tỉnh Đoàn tổ chức (chiều).

+ Tổ đại biểu HĐND đơn vị huyện Giồng Trôm giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND về quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh (sáng).

+ Trưởng Ban VHXH tiếp công dân tại huyện Châu Thành (sáng).

Thứ tư

16/5

- Thường trực HĐND tỉnh dự họp thành viên UBND tỉnh (ngày).

- Ban KTNS giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND về quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Mỏ Cày Nam (sáng).

- Ban Pháp chế phối hợp Ban VHXH giám sát UBND xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú trong việc phối hợp các cơ quan chức năng để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân (ngày).

- Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (sáng).

Thứ năm

17/5

+ Ban Pháp chế giám sát UBND xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc về cải cách hành chính (ngày).

+Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 (sáng, dự: Ban KTNS).

+ Ban lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị BCV quý II/2018 (sáng; dự: đ/c Minh).

+ Chánh Văn phòng dự Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập năm 2018 tại BCHQS tỉnh (sáng).

Thứ sáu

18/5

- Ban KTNS giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND về quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh tại UBND thành phố Bến Tre (sáng).

- Ban Pháp chế giám sát UBND huyện Mỏ Cày Bắc về cải cách hành chính (ngày).

- Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Tấn).

- Thường trực HĐND tỉnh dự “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác năm 2018” do UBND tỉnh tổ chức xã Châu Hưng, huyện Bình Đại (6g45; dự: Ban VHXH);

- Thường trực HĐND tỉnh dự Hoạt động chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (sáng; dư: Ban KTNS).

- Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến BCV tháng 5 năm 2018 do Ban Tuyên giáo TW tổ chức (8g; dự: PCT và 3 Ban).

Thứ bảy

19/5

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh (19g; dự; Ban VHXH).

+ Dự Lễ đón bằng công nhận xã Nông thôn mới xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri (đ/c Chính, Phó Ban KTNS).

+ Trực: đ/c Đặng Thành Minh / đ/c Trần Thị Nhựt. 

Chủ nhật

- Dự Lễ đón bằng công nhận xã Nông thôn mới xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú (đ/c Lê Mười, Trưởng Ban Pháp chế).

- Trực 20/5: đ/c Nguyễn Thị Cẩm Thạch / đ/c Võ Thị Kim Ngân.