Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 4 năm 2018

Ngày đăng bài: 24/04/2018 | Tác giả: Thanh Khoa

Sáng 17/4/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp lệ kỳ tháng 4. Dự họp gồm có: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; lãnh đạo hai Ban Hội đồng nhân dân, Văn Phòng HĐND và UBND huyện.

Ông Nguyễn Văn Đức - P.Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp (ảnh: Thanh Khoa)

Tháng 4 năm 2018, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, Thị Trấn quí I năm 2018; giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của Hội đồng nhân dân huyện; xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn năm 2018; tham gia với Đoàn giám sát Ban Kính tế-Ngân sách HĐND tỉnh, giám sát UBND huyện Giồng Trôm về triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Giồng Trôm; dự họp Đoàn khảo sát của kiểm toán nhà nước khu vực IV.

Về hoạt động hai Ban của Hội đồng nhân dân: Duy trì hoạt động theo luật định. Bên cạnh còn tham dự các hoạt động khác do Thường trực phân công; Ban Pháp chế tham gia với Viện kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo ở các xã, thị trấn và kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Về chương trình công tác tháng 5 năm 2018: Tổ chức họp liên tịch để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện; phối hợp UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực và hai Ban HĐND các xã, thị trấn năm 2018; Thường trực HĐND huyện và hai Ban tiến hành giám sát Phòng Tư Pháp, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện và UBND xã Phong Nẫm./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Khoa