Lịch làm việc tuần 14 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018)

Ngày đăng bài: 02/04/2018 | Tác giả: Chánh văn phòng

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

02/4

- Thường trực HĐND tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Triệu; đ/c Minh (Phó CVP)).

- Hội ý Thường trực HĐND tỉnh (chiều).   

Thứ ba

03/4

Ban KTNS giám sát về quản lý nhà nước và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Châu Thành (ngày).   

Thứ tư

04/4

- Ban KTNS giám sát về quản lý nhà nước và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Chợ Lách (ngày).  

- Ban VHXH giám sát công tác dạy nghề tại Trường Trung cấp Y tế Bến Tre (chiều).

Thứ năm

05/4

+ Ban KTNS giám sát về quản lý nhà nước và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở nuôi cá da trơn trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Giồng Trôm (ngày). 

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 3 năm 2018 (ngày; dự: đ/c Triệu).   

Thứ sáu

06/4

- Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Minh).

- Thường trực HĐND và Cán bộ Văn phòng phụ trách xã đi cơ sở.

- Ban VHXH giám sát công tác dạy nghề tại Trường Cao đẳng Đồng Khởi (chiều).

Thứ bảy

Chủ nhật

- Trực thứ bảy 07/4: đ/c Đặng Thành Minh; đ/c Trần Thị Nhựt.

- Trực chủ nhật 08/4: đ/c Nguyễn Hồ Ái Thi; đ/c Đoàn T.Vĩnh Hạ.