Thường trực HĐND huyện Giồng Trôm giám sát Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Ngày đăng bài: 22/03/2018 | Tác giả: Thanh Khoa

Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2018, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác Thi hành án Dân sự trên địa bàn huyện; thành phần tham dự còn có: Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Phó trưởng hai Ban HĐND huyện, lãnh đạo Công an huyện, Viên Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Ông Lê Văn Pha, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện trình bày báo cáo công tác Thi hành án dân sự trong năm 2017

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên, Trưởng đoàn giám sát kết luận như sau:

Số việc án Chi cục Thi hành án dân sự huyện thụ lý trong năm 2.695 việc; kết quả thi hành xong về việc và về tiền đều vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó, số việc có điều kiện giải quyết xong là 1.726 việc, đình chỉ 27 việc đạt tỷ lệ 76,15%/70% vượt 6,15% so với chỉ tiêu được giao, thi hành xong là 17.619.589.186 đồng, đình chỉ là 3.057.132.277 đồng, đạt tỷ lệ 39,94 % /30% vượt  9,94% so với chỉ tiêu được giao.

Đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc phải thi hành là 1.080 việc, tương ứng với số tiền là 2.834.246.192 đồng (chiếm 48.04% về việc và 3,97% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 808 việc, thu được số tiền là 894.090.973 đồng (đạt tỷ lệ 74,81% về việc và 31,54% về tiền).

Việc thu tiền Thi hành án trả cho người được Thi hành án kịp thời, không có trường hợp chậm chi trả

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được Chi cục Thi hành án dân sự huyện quan tâm thực hiện.

Công tác phối hợp với Công an,Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cơ quan chuyên môn đo đạc, thẩm định giá, …  được thực hiện tốt theo quy chế phối hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự.

Ông Nguyễn Văn Đức, UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

Kết thúc buổi giám sát ông Nguyễn Văn Đức, UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

- Quan tâm tổ chức thi hành đối với các việc án có điều kiện thi hành đúng theo quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

- Chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ đối với các chấp hành viên nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ của chấp hành viên, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo quy định.

- Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Tham mưu, đề xuất họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện theo đúng quy định, quy chế, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự để Ban chỉ đạo cho ý kiến giải quyết./.

           Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Khoa