Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Tri giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án VLAP

Ngày đăng bài: 22/03/2018 | Tác giả: Mộng Ni

Được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 15 tháng 3 năm 2018, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, Ủy ban nhân dân các xã An Thủy, Mỹ Chánh, An Bình Tây về kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án VLAP trên địa bàn huyện Ba Tri.

Đoàn giám sát do ông Đỗ Minh Đức, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: Mộng Ni)

Trên địa bàn huyện Ba Tri có 147.028 thửa đất đã được đo đạc thành lập bản đồ địa chính với diện tích 36.481,11 ha, trong đó có 141.896 thửa đất phải đăng ký cấp giấy chứng nhận. Kết quả thực hiện, số thửa đất đã kê khai, đăng ký là 112.547 thửa, số thửa đất chưa kê khai đăng ký là 29.349 thửa.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã ký 57.292 giấy chứng nhận đối với các thửa đất đủ điều kiện cấp đổi, còn lại 32.032 thửa đất chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận do sai sót cần phải bổ sung hồ sơ, giấy tờ. Đến nay, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ba Tri đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phát đổi 42.104 giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Trong 57.292 giấy chứng nhận đã được Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri ký, hiện còn 24.289 giấy chứng nhận chưa phát đổi cho người dân, chiếm tỷ lệ 42,4%. Việc phát đổi giấy chứng nhận thuộc dự án VLAP còn chậm là do phần lớn giấy chứng nhận cũ người dân đang thế chấp vay vốn tại các ngân hàng nên không thực hiện được việc phát đổi theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri. Mặc dù, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến giải quyết vướng mắc việc cấp đổi khi giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng nhưng việc phối hợp thực hiện giữa các ngân hàng, người dân và ngành huyện còn gặp khó khăn. Một số trường hợp người dân đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương để đổi giấy chứng nhận./.

Tin, ảnh: Mộng Ni

Các tin khác