Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách họp lệ kỳ tháng 3 năm 2018

Ngày đăng bài: 13/03/2018 | Tác giả: Ngọc Như

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, ông Phạm Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì phiên họp để đánh giá hoạt động tháng 3, đề ra hoạt động tháng 4 năm 2018 và thông qua kế hoạch giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện.

Tham dự phiên họp có: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng, Phó hai Ban và Chuyên viên Nghiên cứu Hội đồng nhân dân huyện.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Ngọc Như)

Trong tháng 3 năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tiếp công dân theo quy định; dự họp mặt Hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh và An Giang; xây dựng kế hoạch khảo sát và chương trình công tác của của thường trực HĐND huyện năm 2018; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện theo dõi việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VIII.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND và các Ban, đại biểu HĐND huyện: Tổ chức giám sát theo kế hoạch và thực hiện những công việc theo yêu cầu của HĐND huyện và sự chỉ đạo của Huyện ủy; Văn phòng HĐND & UBND tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 (kỳ họp lệ kỳ cuối năm 2018) HĐND huyện và những kiến nghị của cử tri trong các cuộc họp HĐND huyện trước đó nhưng chưa được trả lời thỏa đáng./.

Tin, ảnh: Lê Thị Ngọc Như