Ba Tri: Tổ chức kỳ họp thứ 07 hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 07/03/2018 | Tác giả: Long Hà

Chiều ngày 05 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri tổ chức kỳ họp thứ 07, kỳ họp bất thường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, để xem xét, biểu quyết thông qua Đề án thành lập Thị trấn Tiệm Tôm và cho ý kiến về công tác cán bộ. Tham dự kỳ họp gồm có: đại biểu HĐND huyện và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Văn Trai – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp (ảnh: Long Hà)

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập Thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri. Đồng thời, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với bà Võ Thị Hiền – Nguyên Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Trần Văn Chận – Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.

Kết thúc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Trai – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện hoàn thành các văn bản có liên quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện các quy trình tiếp theo.

Qua gần một buổi làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, kỳ họp thứ 07 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Long Hà