Văn phòng HĐND tỉnh tiếp nhận và phân công nhiệm vụ công chức

Ngày đăng bài: 06/03/2018 | Tác giả: Kim Sum

Ông Võ Tam Tấn – Trưởng Phòng TC-HC-QT thông qua quyết định tuyển dụng và quyết định tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho hai công chức mới (ảnh: Kim Sum)

Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2018, tại Phòng họp Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi họp để trao quyết định về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho hai công chức vừa được tuyển dụng vào đơn vị.  

Thành phần tham dự buổi họp gồm có: Ông Đặng Ngọc Anh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; ông Đặng Thành Minh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; ông Võ Tam Tấn - Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Văn phòng HĐND tỉnh; bà Nguyễn Hồ Ái Thi - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh cùng các chuyên viên Phòng Tổng hợp tham dự.

Ông Đặng Ngọc Anh - Chánh VP HĐND tỉnh trao quyết định cho bà Đoàn Thị Vĩnh Hạ (giữa) và bà Trần Thị Nhựt (phải) (ảnh: Kim Sum)

Phát biểu tại buổi họp, ông Đặng Ngọc Anh - Chánh VP HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo Phòng và các đồng chí chuyên viên nghiên cứu của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho hai đồng chí vừa được tuyển dụng hoàn thành tốt công việc được phân công./.

Tin, ảnh: Kim Sum.

Các tin khác