Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng bài: 05/03/2018 | Tác giả: Kim Gọn

Để hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện đạt chất lượng và hiệu quả, chiều ngày 27 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp số 2, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức cuộc họp triển khai các kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện. Thành phần gồm: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành viên Đoàn giám sát.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Kim Gọn)

Theo đó, Hội đồng nhân dân huyện giám sát 02 chuyên đề: Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam. Theo kế hoạch, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019, Đoàn giám sát sẽ thực hiện khảo sát thực tế một số công trình, dự án và mô hình kinh tế ở địa phương và giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến các chuyên đề.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Việt Thành, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề kết luận: Đề nghị đồng chí Phó Trưởng Đoàn giám sát nhanh chóng hoàn chỉnh và phát hành các kế hoạch giám sát đến từng thành viên đoàn giám sát; phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng lịch làm việc cụ thể tại từng đơn vị; Văn phòng HĐND và UBND huyện tập hợp và cung cấp các văn bản có liên quan từng chuyên đề giám sát đến thành viên Đoàn giám sát để nghiên cứu sâu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động cho các Đoàn giám sát theo kế hoạch./.

Tin ảnh: Kim Gọn