TB Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 05/02/2018 | Tác giả: Chánh Văn phòng

THÔNG BÁO  

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018

của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

 
   

                  Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Sáu

02

(17 tháng Chạp)

- Họp chi bộ kiểm điểm năm 2017 (sáng).

- Tổ chức họp với Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu thống nhất triển khai kế hoạch giám sát năm 2018 (chiều).

Thứ Bảy

03

(18 tháng Chạp)

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự lễ công bố xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm đạt chuẩn nông thôn mới (sáng).

Chủ Nhật

04

(19 tháng Chạp)

Ban văn hóa-xã hội thăm và chúc tết dân Bến Tre lập nghiệp vùng kinh tế mới tại tỉnh Đăk Lăk (04 ngày).

Thứ Ba

06

(21 tháng Chạp)

Ban kinh tế - ngân sách tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016” trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thứ Tư

07

(22 tháng Chạp)

Ban kinh tế - ngân sách tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016” trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thứ Năm

08

(23 tháng Chạp)

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đột xuất (cả ngày, Đ/c Quang Triệu).

Thứ Hai

12

(27 tháng Chạp)

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Họp hội ý Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (14 giờ).

- Dự họp chi bộ (15 giờ).

Thứ Hai

26

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 02 năm 2018 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Ba

27

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (sáng, Đ/c Quang Triệu).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân.

- Ban văn hóa-xã hội giám sát việc đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở tại huyện Bình Đại (cả ngày).

Thứ Tư

28

- Tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 02 năm 2018 (chiều).

- Ban văn hóa-xã hội giám sát việc đầu tư khai thác, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở tại huyện Mỏ Cày Nam (cả ngày).