TB lịch làm việc tuần 06 năm 2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)

Ngày đăng bài: 05/02/2018 | Tác giả: Chánh Văn phòng

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 06

của Thường trực, các Ban và Văn phòng

(từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)

 

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

05/02

+ Thường trực HĐND tỉnh tham dự cùng Đoàn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm và Chúc Tết Thành ủy và UBND Thành phố Hồ Chí Minh (ngày).

+ Ban VHXH đi thăm dân vùng Kinh tế mới tỉnh Đăk Lăk (04-07/2)

Thứ ba

06/02

- Thường trực HĐND tỉnh thăm và Chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (ngày; đ/c Triệu). 

- Ban KTNS tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên điạ bàn tỉnh Bến Tre.

Thứ tư

07/02

+ Thường trực HĐND tỉnh thăm và Chúc Tết Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng II (ngày; đ/c Triệu).

+ Ban KTNS tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên điạ bàn tỉnh Bến Tre.

Thứ năm

08/02

- Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đột xuất (ngày; dự: đ/c Triệu).

- BLĐ Văn phòng dự Hội nghị công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 do BCHQS tỉnh tổ chức (sáng; dự: đ/c Minh).

Thứ sáu

09/02

BLĐ Văn phòng dự giao ban với VP Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Minh).

Thứ bảy

Chủ nhật

+ Trực thứ bảy 10/02: đ/c Đặng Ngọc Anh / đ/c Lê Thị Kim Sum.

+ Trực chủ nhật 11/02: đ/c Đặng Thành Minh / đ/c Đặng Minh Triết.