Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp lệ kỳ tháng 01 và triển khai kế hoạch giám sát năm 2018

Ngày đăng bài: 02/02/2018 | Tác giả: Thanh Khoa

Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2018, Thường trực  Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự cuộc họp: Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Văn phòng HĐND và UBND huyện, lãnh đạo hai Ban Hội đồng nhân dân.

Quang cảnh cuộc họp (ảnh: Thanh Khoa)

Tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện đã thực hiện được nhiều nội dung công việc quan trọng, đúng trọng tâm, đúng trình tự và quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Về hoạt động của thường trực HĐND:  Tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp thứ 06-Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các xã, thị trấn quí IV/2017; Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018;  Dự Hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VIII (2018-2020); Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận huyện năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Tham dự và theo dõi công tác tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm 2017 ở các xã, thị trấn.

Về chương trình công tác tháng 02 năm 2018: Thường trực HĐND huyện và hai Ban của HĐND huyện xây dựng và ban hành chương trình kế hoạch giám sát năm 2018; theo dõi, nắm tình hình chất lượng hoạt động của TT.HĐND và hai ban đối với các xã- thị trấn; Phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy và một số ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân; Tham dự tiếp công dân theo định kỳ tháng 02 năm 2018 và theo dõi việc tiếp công công dân của đại biểu HĐND huyện; Dự họp mặt truyền thống lần thứ 21 Mừng Đảng-Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018; phối hợp tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách nghèo nhân dịp tết Nguyên đán năm Mậu Tuất.       

Về chương trình giám sát năm 2018: Sau khi nghiên cứu chương trình giám sát năm 2018 và tình hình thực tế của địa phương, các thành viên dự họp đã thống nhất kế hoạch giám sát trong năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện.Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức giám sát đối với 04 đơn vị: xã Phong Nẫm, xã Hưng Lễ, xã Hưng Nhượng, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát 03 đơn vị, gồm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Phòng Tài  nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát 03 đơn vị: Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Phòng Tư Pháp huyện./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Khoa