Huyện Thạnh Phú, hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Ngày đăng bài: 23/01/2018 | Tác giả: Lê Trung

Chiều ngày 17 tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND huyện Thạnh Phú tổ chức phiên họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017).

Đông đủ các đại biểu trong Thường trực HĐND, Phó trưởng các Ban HĐND, Chủ tịch UBND, UBMTTQVN, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện được mời đến dự.

Quang cảnh đại biểu dự hội nghị theo dõi báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (Ảnh: Lê Trung)

Qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện trình bày, đại biểu dự họp đã thống nhất nhận định: Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện được tổ chức đạt yêu cầu theo hướng nâng cao chất lượng và bảo đảm đúng quy trình luật định. Công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp được phối hợp cơ bản tốt, chất lượng văn bản được chú trọng nâng lên. Công tác thẩm tra, thảo luận đóng góp tài liệu được thực hiện chặt chẽ theo hướng chuyên sâu. Điều hành kỳ họp đảm bảo theo nội dung và thời gian thực hiện 3 phiên cụ thể. Đại biểu dự kỳ họp thể hiện tinh thần trách nhiệm trong xem xét các vấn đề, có 9 ý kiến thảo luận, tranh luận và 3 phiếu chất vấn thực hiện tại kỳ họp với các nội dung như: Trách nhiệm của UBND huyện đối việc chỉ đạo chấn chỉnh trật tự, nền nếp mua bán trước các cổng trường, bảo đảm vệ sinh thực phẩm thức ăn, nước uống và mỹ quan khu vực; trách nhiệm của  Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng trong việc tham mưu quản lý hành lang an toàn giao thông, lắp đặt biển báo giao thông tại các trường học, ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính; trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về việc thụ lý hồ sơ tranh chấp lối đi của hộ bà Nguyễn Thị Viện và bà Nguyễn Thị Thấm, ấp An Thủy, xã An Qui. 

Qua ý kiến thảo luận đóng góp của đại biểu dự họp, hội nghị đã phân tích những tồn tại, hạn chế và những vấn đề cần rút kinh nghiệm chủ yếu như: Việc xây dựng nội dung văn bản là khâu quan trọng, cần bảo đảm chất lượng và thực hiện đúng thời gian. Việc phát sinh nội dung trình hoặc rút lại, cơ quan chủ trì cần báo cáo và  thống nhất trong lãnh đạo UBND. Giải trình kiến nghị của cử tri nên hướng vào vấn đề trọng tâm, hạn chế đề cập kết quả đạt được, chủ yếu là nêu định hướng thực hiện cụ thể từng vấn đề theo kiến nghị của cử tri. Nên phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND và đại biểu khách mời trong đầu tư xem xét nội dung, tham gia thảo luận, tranh luận, nhất là đại biểu HĐND cần tích cực chất vấn, truy vấn những vấn đề cần thiết. Chú ý tổng hợp kỹ những vấn đề trái ngượt để đại biểu tiếp tục thảo luận, phát biểu chính kiến, tham gia tranh luận tại hội trường. Ý kiến giải trình chất vấn nên đi thẳng vào vấn đề, hạn chế lập luận làm ảnh hưởng thời gian. Chủ tọa cần tập trung theo dõi ý kiến của đại biểu, hạn chế phát biểu trùng lắp mất thời gian. Cần bố trí thời gian hợp lý để UBND và các cơ quan, đơn vị giải trình đầy đủ các vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp. Đại biểu HĐND cần nâng cao tính bao quát, tiếp cận các lĩnh vực để có thể giải trình, định hướng thực hiện những vấn đề cử tri đặt ra, hạn chế ghi nhận những vấn đề không cần thiết. Nên chú ý tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và nắm bắt các yêu cầu, nguyện vọng của cử tri qua nhiều kênh thông tin, qua dư luận xã hội để làm phong phú hơn nội dung tổng hợp kiến nghị cử tri…

Quang cảnh cử tri xã Hòa Lợi phát biểu đề đạt ý kiến đến đại biểu HĐND huyện (Ảnh: Lê Trung)

Tại hội nghị rút kinh nghiệm, nhiều ý kiến của đại biểu cũng đã phản ảnh tình hình, trao đổi và đóng góp nhiều vấn để định hướng, giúp HĐND các xã, thị trấn tổ chức tốt hoạt động kỳ họp HĐND theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Thường trực HĐND huyện xếp lịch và phân công người dự họp rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 HĐND các xã, thị trấn trong thời gian từ nay đến hết tháng 01 năm 2018./.

                                  Tin, ảnh: Lê Trung