Lịch làm việc tuần 03-2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Ngày đăng bài: 16/01/2018 | Tác giả: Chánh Văn phòng

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

15/01

 

Thường trực HĐND và BLĐ Văn phòng dự Lễ thông xe 03 cầu trên QL 57; 05 cầu trên đường tỉnh 887 và phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn (sáng).  

Thứ ba

16/01

+ Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 làm việc với UBND tỉnh (sáng).

+ Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng cơ quan Văn phòng (chiều).

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tòa án tỉnh (chiều; dự: Ban Pháp chế).

+ BLĐ Văn phòng dự Tọa đàm “Tư duy khởi nghiệp và tiếp cận các nguồn quỹ đầu tư và ký kết hợp tác triển khai chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (chiều; dự: đ/c Minh).

Thứ tư

17/01

-Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 58 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi do UBND huyện Mỏ Cày Nam tổ chức (sáng).

Thứ năm

18/01

Họp kiểm điểm cuối năm 2017 đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh (sáng).

Thứ sáu

19/01

- Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (ngày; dự: đ/c Triệu).

- Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Minh). 

 - BLĐ Văn phòng dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã (chiều; dự: đ/c Minh).

Thứ bảy

Chủ nhật

Trực thứ bảy 20/01: đ/c Đặng Ngọc Anh / đ/c Nguyễn Hồ Ái Thi.

Trực chủ nhật 21/01: đ/c Đặng Thành Minh / đ/c Đặng Minh Triết.