Lịch làm việc tuần 02-2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

Ngày đăng bài: 09/01/2018 | Tác giả: Chánh Văn phòng

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

08/01

 

- Thường trực HĐND và BLĐ Văn phòng dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng).

- Thường trực HĐND tỉnh dự Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Châu Hưng – Khánh thành Bia và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh (sáng; dự: đ/c Triệu).

- Đảng viên Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị quán triệt NQ TW 6 do Đảng ủy Khối Các cơ quan tổ chức (ngày).  

Thứ ba

09/01

+ Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 làm việc với các sở ngành tỉnh (sáng).

+ Họp BLĐ Văn phòng và BCH CĐCS chuẩn bị Hội nghị CB, CC năm 2018 (sáng); Họp Kiểm điểm hoạt động Ban lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017 (chiều).

Thứ tư

10/01

- Họp kiểm điểm Đảng đoàn HĐND tỉnh năm 2017 (ngày).

Thứ năm

11/01

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Tổng kết hoạt động năm 2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre (chiều).

+ Ban KTNS họp Tổng kết năm 2017 (chiều).

+ Họp kiểm điểm cuối năm 2017 các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Thứ sáu

12/01

- Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Minh). 

 - Họp kiểm điểm cuối năm 2017 các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Thứ bảy

Chủ nhật

Trực thứ bảy 13/01: đ/c Nguyễn T Cẩm Thạch / đ/c Đỗ T Phương Tú.

Trực chủ nhật 14/01: đ/c Đặng Ngọc Anh / đ/c Trần T Mộng Ni.