Thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng bài: 08/01/2018 | Tác giả: Chánh Văn phòng

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thứ Ba

02

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất (cả ngày, Đ/c Quang Triệu).

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ Tư

03

Ban Văn hóa - Xã hội dự hội nghị tổng kết ngành y tế (sáng).

Thứ Năm

04

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ Sáu

05

- Ban Văn hóa - Xã hội dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên quý IV năm 2017 (sáng).

- Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 (chiều).

Thứ Hai

08

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 (chiều).

Thứ Ba

09

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các sở ngành về việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 (sáng).

Thứ Tư

10

Dự kiểm điểm Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2017 (cả ngày).

Thứ Ba

16

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 (sáng).

Thứ Tư

17

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự lễ kỷ niệm 57 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (sáng).

- Dự họp chi bộ kiểm điểm cuối năm 2017 (chiều).

Thứ Năm

18

Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh lệ kỳ tháng 01 năm 2018 (cả ngày).

Thứ Sáu

19

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Ban Thường vụ huyện Châu Thành (cả ngày, Đ/c Quang Triệu).

Thứ Hai

22

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (sáng, Đ/c Thu Thảo).

- Dự Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 (chiều).

Thứ Tư

24

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 01 năm 2018 (cả ngày, Đ/c Quang Triệu).

Thứ Năm

25

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp giao ban tháng 01 năm 2018 với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (chiều).

Thứ Sáu

26

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân.