HĐND xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm tổ chức kỳ họp thứ 06– HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng bài: 05/01/2018 | Tác giả: Lê Văn Thắng

Ngày  29 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân xã tổ chức Kỳ họp lần thứ 06, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội,  an ninh - quốc phòng năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2018.

Tham dự kỳ họp có 25/26 Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XI; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Đại diện các Đoàn thể xã và 02 cử tri.

Sau phần khai mạc kỳ họp, phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân về kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 tiếp tục phát triển.

Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 thuận lợi; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được thực hiện tốt góp phần tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới; công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định,v.v.

Tuy nhiên, thu ngân sách đạt thấp, ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục, tình hình sạt lỡ hai bờ sông. Tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm; giá heo, dê giảm sâu, năng suất dừa thấp …vv ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Lê Thắng)

Kỳ họp đã ban hành 04 nghị quyết:

1. Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi kinh tế - xã hội trong năm 2018.

2. Nghị quyết về việc dự toán ngân sách Nhà nước xã Lương Hòa năm 2018.

3. Nghị quyết về việc xin ý kiến đổi tên trường Trung học cơ sở Lương Hòa thành trường Trung học cơ sở Moncada.

4. Nghị quyết về việc xin ý kiến đổi tên trường Tiểu học Lương Hòa thành trường Tiểu học Moncada.

HĐND xã Lương Hòa khóa XI, kỳ họp thứ 06 tổ chức đúng nội dung chương trình đề ra. Nội dung kỳ họp đạt chất lượng./.

Tin, ảnh: Lê Văn Thắng