Huyện Giồng Trôm: Họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6

Ngày đăng bài: 29/12/2017 | Tác giả: Thanh Khoa

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 06. Chủ trì cuộc họp có: Ông Võ Văn Phê, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Tổ trưởng, Tổ Phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thư ký của kỳ họp; Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Quang cảnh cuộc họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 06 của HĐND huyện

Tại buổi làm việc đã thống nhất và rút kinh nghiệm những vấn đề như sau:

- Nâng cao hơn nữa chất lượng chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, thời gian, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh, bổ sung. Việc soạn thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội nên chọn lọc những giải pháp chính.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra của Ban; thực hiện thẩm tra theo đúng trình tự quy định, trong đó tập trung vào các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân huyện quyết định.

- Việc chất vấn tập trung vào những vấn đề chung, những vấn đề lớn mà cư tri quan tâm. Đồng thời thực hiện tốt việc theo dõi các cơ quan, đơn vị trả lời chất vấn, trả lời ý kiến của cử tri; đôn đốc thực hiện những ý kiến đã hứa, giải quyết các ý kiến tồn đọng chưa có văn bản trả lời.

- Việc tiếp xúc cử tri nên bố trí thời gian hợp lý, đảm bảo thực hiện tiếp xúc cử tri ở 03 cấp, chọn các điểm tiếp xúc ở ấp tạo điều kiện để cử tri tham dự đông đủ. Sau tiếp xúc cử tri các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri đảm bảo kịp thời; ngay sau các cuộc tiếp xúc cử tri phải có sự thống nhất giữa các thành viên trong Tổ và giữa Thư ký được cử ghi biên bản hội nghị tiếp xúc cử tri để chọn lọc ý kiến cử tri, tránh tình trạng những ý kiến trùng lắp hoặc đã được trả lời tại cuộc tiếp xúc cử tri hoặc các ý kiến chung chung không rõ nội dung.

- Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần nêu cao vai trò trách nhiệm của người đại biểu trong việc nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến về nội dung của các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, chương trình kỳ họp. Đồng thời nâng cao hoạt động của phiên thảo luận tại hội trường, nhất là tập trung thảo luận các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; chủ động giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự trình kỳ họp nên xác định móc thời gian thực hiện và thống nhất số liệu trước khi gửi đến các Ban để thẩm tra (trường hợp nếu có số liệu cần bổ sung, điều chỉnh thì báo cáo giải trình thêm tại kỳ họp).

Tin, ảnh:  Nguyễn Thanh Khoa