Lịch làm việc tuần 52 của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 01/01/2018)

Ngày đăng bài: 25/12/2017 | Tác giả: Chánh Văn phòng

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

25/12

- Thường trực HĐND tỉnh và cán bộ phụ trách xã đi cơ sở nắm tình hình ứng phó cơn bão số 16.

- BLĐ, CC Văn phòng trực cơ quan (đ/c Anh; đ/c Tấn, đ/c Tiến).

Thứ ba

26/12

+ Thường trực HĐND tỉnh và cán bộ phụ trách xã đi cơ sở nắm tình hình ứng phó cơn bão số 16.

+ BLĐ, CC Văn phòng trực cơ quan (đ/c Minh; đ/c Giang).

Thứ tư

27/12

- Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 12/2017 (ngày; đ/c Triệu).

- Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ (sáng; Ban VHXH).

Thứ năm

28/12

Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long tại Đồng Tháp (2 ngày).

Thứ sáu

29/12

- Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long tại Đồng Tháp (ngày).

- Chánh Văn phòng dự Hội nghị giao ban công tác Dân vận giữa Cục Chính trị QK 9 với Ban Dân vận 12 tỉnh, thành ủy (sáng).

- Dự giao ban với Văn phòng Tỉnh ủy (sáng; dự: đ/c Thạch).

Thứ bảy

Chủ nhật

Trực thứ bảy 30/12: đ/c Đặng Ngọc Anh / đ/c Nguyễn Văn Nam.

Trực chủ nhật 31/12: đ/c Nguyễn T Cẩm Thạch /đ/c Ngô H Giang.     

Thứ hai

01/01/2018

Nghỉ Tết Dương lịch 2018

Trực: Đ/c Đặng Thành Minh (Phó Chánh Văn phòng);

đ/c Võ Tam Tấn (Trưởng phòng); đ/c Trần T M Ni (Chuyên viên).